Dnes je sobota 31.10.2020 7:59, svátek slaví: Štěpánka

Odbor vnitřních věcí

Název agendy: Občanské průkazy
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, rodné příjmení, místo narození, místo pobytu, digitální zpracování fotografie a podpisu, pohlaví, státní příslušnost, čísla a druhy elektronicky čitelných dokladů, omezení svéprávnosti, údaje o opatrovníkovi, osobní stav/ registrované partnerství, fotografie, podpis, biometrické údaje ze účelem jedinečné identifikace fyzické osoby (podpis na podložce, fotografie), údaje o zdravotním stavu (omezení svéprávnosti),
Právní základ: 328/1999 Sb., - Zákon o občanských průkazech,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 623.1 Občanské průkazy
623.1.1 Rozhodování v oblasti občanských průkazů - V/5
623.1.2 Žádost o vydání občanského průkazu (lhůta začíná běžet od vydání občanského průkazu) - S/20
623.1.3 Ohlášení ztráty, odcizení, poškození občanského průkazu (počátek běhu skartační lhůty dnem skončení platnosti občanského průkazu) - S/20
623.1.4 Evidence odcizených, ztracených a zničených občanských průkazů (lhůta začíná běžet od vydání občanského průkazu) - S/20
623.1.5 Evidence vydaných potvrzení o občanském průkazu S/5
623.1.6 Protokol o skončení platnosti občanských průkazů S/1
623.1.7 Vstupní protokol, výstupní protokol S/5
623.1.8 Zpráva vstupní dávky S/5
623.1.9 Potvrzení o změně trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu S/1
623.1.10 Protokoly o skartaci občanských průkazů S/10
623.1.11 Poskytnutí údajů z informačního systému občanských průkazů S/5
623.1.12 Občanské průkazy (dotazy, dožádání, stanoviska a související dokumenty) S/1

 

Název agendy: Cestovní doklady
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, digitální zpracování fotografie a podpisu, pohlaví, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, čísla a druhy elektronicky čitelných dokladů, omezení svéprávnosti, údaje o opatrovníkovi, fotografie, podpis, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby (podpis na podložce, fotografie), údaje o zdravotním stavu (omezení svéprávnosti),
Právní základ: 329/1999 Sb., - Zákon o cestovních dokladech,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 622 Cestovní doklady
622.1 Cestovní doklady (dotazy, dožádání, stanoviska a související dokumenty) S/1
622.2 Rozhodování v oblasti cestovních dokladů  V/5
622.3 Žádost o vydání cestovního dokladu
622.3.1 Žádost o vydání e-pasu s dobou platnosti na 10 let S/15
622.3.2 Žádost o vydání e-pasu s dobou platnosti na 5 let S/10
622.3.3 Žádost o vydání cest. pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji S/5
622.3.4 Žádost o vydání jiného cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy (Výše uvedené skartační lhůty začínají běžet od vydání cestovního dokladu) S/10
622.4 Změny údajů v cestovních dokladech S/15
622.5 Vstupní protokol, výstupní protokol (pasy) S/5
622.6 Zpráva vstupní dávky (pasy) S/5
622.7 Evidence ztracených, odcizených, poškozených a zničených cestovních dokladů (lhůta začíná běžet od skončení doby platnosti, na kterou byl vydán) S/15
622.8 Poskytnutí údajů z informačního systému cestovních dokladů S/5
622.9 Protokol o skončení platnosti cestovního dokladu S/1
622.10 Protokol o skartaci cestovního dokladu    S/10


 

Název agendy: Evidence obyvatel
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, čísla a druhy elektronicky čitelných dokladů, omezení svéprávnosti, údaje o opatrovníkovi, podpis, údaje o zdravotním stavu,
Právní základ: 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 605 Evidence obyvatel
605.1 Evidence obyvatel:
605.1.1 Hlášení evidenci obyvatel (omezení svéprávnosti, zákaz pobytu)  V/5
605.1.2 Ostatní hlášení (narození, manželství, úmrtí, rozvody, stěhování aj.) S/1
605.1.3 Evidence obyvatel – všeobecně (dotazy, upozornění, sdělení, informace) S/1
605.1.4 Evidence obyvatel (odstranění nesouladu) S/2
605.1.5 Evidence obyvatel (stanoviska, vyjádření) V/5
605.2 Národnostní menšiny V/5
605.3 Uprchlíci V/5
605.4 Rozhodování o zrušení trvalého pobytu V/5
605.5   Přihlašovací lístek k trvalému pobytu:
605.5.1 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu A/75
605.5.2 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu z let 1954–1983 (kartotéka) V/100
605.6 Evidence vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu S/1
605.7 Poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel S/10

 

Název agendy: Vedení matriky
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, rodné jméno, rodné příjmení, rodiče, trvalé bydliště rodičů, místo narození rodičů, rodné příjmení rodičů, rodné číslo rodičů, datum narození rodičů, manžel, děti, svědci, datum narození, pohlaví, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, stav, čísla a druhy elektronicky čitelných dokladů, omezení svéprávnosti, údaje o opatrovníkovi, podpis, údaje o zdravotním stavu,
Právní základ: 301/2000 Sb., - Zákon o matrikách, jménu a příjmení,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
207/2001 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení,
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 607  Matriční záležitosti 
607.1  Matriky a sbírky listin 
607.1.1  Narození A100
607.1.2  Manželství A75
607.1.3  Úmrtí   A75
607.1.4  Opisy matričních dokladů, výpisy z matrik S3
607.1.5  Oznámení pro zápisy do zvláštních matrik S3
607.1.6  Potvrzení z matriční knihy nebo sbírky listin S3
607.1.7  Vidimace, legalizace - ověřovací kniha    S10
607.2  Matriční doklady do ciziny S3
607.3  Osvědčování způsobilosti k uzavření manželství    S3
607.4  Rozhodování v matričních věcech    V5
607.5  Dozor a kontrola vedení matrik    V5
607.6  Záležitosti matrikářů a matriční obvody    V5
608  Změna jména a příjmení  A20

 

Název agendy: Matrika předávání OÚ do zahraničí
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, rodné jméno, rodné příjmení, rodiče, trvalé bydliště rodičů, místo narození rodičů, rodné příjmení rodičů, rodné číslo rodičů, datum narození rodičů, manžel, děti, svědci, datum narození, pohlaví, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, stav, čísla a druhy elektronicky čitelných dokladů, podpis, rozsudek,
Právní základ: 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
301/2000 Sb., - Zákon o matrikách, jménu a příjmení,
207/2001 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení,
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 607  Matriční záležitosti 
607.1  Matriky a sbírky listin 
607.1.1  Narození A100
607.1.2  Manželství A75
607.1.3  Úmrtí   A75
607.1.4  Opisy matričních dokladů, výpisy z matrik S3
607.1.5  Oznámení pro zápisy do zvláštních matrik S3
607.1.6  Potvrzení z matriční knihy nebo sbírky listin S3
607.1.7  Vidimace, legalizace - ověřovací kniha    S10
607.2  Matriční doklady do ciziny S3
607.3  Osvědčování způsobilosti k uzavření manželství    S3
607.4  Rozhodování v matričních věcech    V5
607.5  Dozor a kontrola vedení matrik    V5
607.6  Záležitosti matrikářů a matriční obvody    V5
608  Změna jména a příjmení  A20

 

Název agendy: Vedení kroniky
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště
Právní základ: 132/2006 Sb., - Zákon o kronikách obcí
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: Není

 

Název agendy: Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, místo pobytu, telefon, podpis
Právní základ: 89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
128/2000 Sb., Zákon o obcích
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 620 Ztráty a nálezy S/3

 

Název agendy: Evidence členů orgánů krizového řízení
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, trvalé bydliště, email, telefon, fax, podpis
Právní základ: 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
240/2000 Sb., - Krizový zákon
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 61.3.1 Organizace krizového řízení (bezpečnostní rada, krizový štáb) A/5

 

Název agendy: Evidence fyzických osob, které lze určit pro zajištění obrany státu
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu, podpis
Právní základ: 128/2000 Sb., -Zákon o obcích,
222/1999 Sb., - Zákon o zajišťování obrany ČR
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 603 Záležitosti vojenskoprávní
603.1 Odvodní řízení S/5
603.3 Vojenské újezdy A/5
603.4 Příprava občanů k obraně státu V/5

 

Název agendy: Sociální pohřby
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, datum úmrtí, trvalé bydliště, rodné číslo, datová schránka, adresa v době úmrtí, státní příslušnost, místo pobytu, spis klienta, podpis
Právní základ: 256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 260 Pohřebnictví, evidence hrobů
260.1 Pohřebnictví V/5


 

Název agendy: Vítání občánků, jubilea a přání
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, podpis, fotografie
Právní základ: 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel
Účel zpracování: Právní povinnost, Souhlas zákonného zástupce
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 401.1 Péče o občanské záležitosti S5

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317