Dnes je sobota 31.10.2020 8:07, svátek slaví: Štěpánka

Odbor regionálního rozvoje

Název agendy:

Veřejné zakázky

Zpracovávané OÚ:

Dodavatel (v případě, je-li fyzickou osobou)

 • Jméno, příjmení, adresa sídla, IČO, údaje o bankovním spojení, e-mail, telefonní kontakt.
 • Popisné údaje, vážící se ke způsobilosti dodavatele plnit předmět veřejné zakázky, zejména osobní údaje uvedené v dokladech, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a kvalifikaci

Dodavatel (v případě, jedná-li se o právnickou osobu)

 • Jméno a příjmení statutárního orgánu, emaily a telefonní kontakty
 • Popisné údaje, vážící se ke způsobilosti dodavatele plnit předmět veřejné zakázky, zejména osobní údaje uvedené v dokladech, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a kvalifikaci

Zaměstnanci a členové orgánů dodavatele

 • Jméno, příjmení, sídlo, telefonní číslo a e-mailová adresa, případně podpis pokud jsou členy nebo náhradníky členů komise
 • Popisné údaje, vážící se ke způsobilosti dodavatele plnit předmět veřejné zakázky, zejména osobní údaje uvedené v dokladech, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a kvalifikaci

Členové nebo náhradníci členů komise, nebo přizvaní odborníci

 • Identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, sídlo, telefonní číslo, e-mailová adresa a podpis

Členové realizačního týmu

 • Jméno, příjmení, sídlo, telefonní číslo a e-mailová adresa
 • Popisné údaje, vážící se ke způsobilosti dodavatele plnit předmět veřejné zakázky, zejména osobní údaje uvedené v dokladech, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a kvalifikaci

Poddodavatelé a jiné osoby, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci

 • Jméno, příjmení, sídlo, telefonní číslo a e-mailová adresa
 • Popisné údaje, vážící se ke způsobilosti dodavatele plnit předmět veřejné zakázky, zejména osobní údaje uvedené v dokladech, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a kvalifikaci

Osoba, která za objednatele potvrzuje poskytnutí významných stavebních prací uvedených v nabídce dodavatele

 • Jméno, příjmení, sídlo, telefonní číslo a e-mailová adresa
 • Popisné údaje, vážící se k oprávnění potvrdit referenci, zejména údaje o vztahu osoby k objednateli (např., že v době potvrzení reference byla statutárním orgánem objednatele)

Zaměstnanci a členové orgánů dodavatele

 • Jméno, příjmení, sídlo, telefonní číslo a e-mailová adresa
 • Popisné údaje, vážící se ke způsobilosti dodavatele plnit předmět veřejné zakázky, zejména osobní údaje uvedené v dokladech, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a kvalifikaci

Právní základ:

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

586/1992 Sb., o daních z příjmů,

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Podmínky poskytovatele dotace.

Účel zpracování:

Právní povinnost, Smluvní povinnost

Zajištění řádného průběhu zadávacího řízení a archivace dokumentace o zadávacím řízení.

Přenositelnost:

NE

Námitka:

NE

Archivní doba:

§ 216 zákona č. 134/2016 Sb.

Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis nebo poskytovatel dotace lhůtu delší.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317