teplomer web

Změna v režimu ukládání stavebních a demoličních odpadů na odpadovém centru od 1. července 2023

S účinností od 1. července 2023 usnesením Rady města Rýmařova č. 805/15/2023 ze dne 29. května 2023 bylo zrušeno poskytování slevy ve formě bezplatného uložení stavebních a demoličních odpadů  v objemu 100 kg/měsíc na občana s trvalým pobytem v Rýmařově.

Maximální jednorázové přivezené množství tohoto odpadu je 500 kg.

S účinností od 1. července 2023 bude možné předat k uložení stavební a demoliční odpad dovezený přímo na odpadové centrum vlastní dopravou pouze za úhradu v hotovosti, případně platební kartou prostřednictvím platebního terminálu (do 10 tis. Kč vč. DPH). Daňový doklad bude vystaven na požádání. Současně je nezbytné mít v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech (§15 odst. 2 písm. c)) sepsanou objednávku (smlouvu). Formulář objednávky (smlouvy) je ke stažení na stránkách společnosti Městské služby Rýmařov.

Odpady

Občané a podnikatelské subjekty, kteří si u Městských služeb objednali i odvoz, budou hradit stavební a demoliční odpad na základě vystavené faktury společně s cenou za odvoz a přistavení kontejneru dle závazné objednávky (smlouvy). Předběžnou cenovou nabídku sestaví Městské služby na požádání.

Ing. Irena Orságová, jednatelka společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště