teplomer web

Ochrana životního prostředí je prioritou města

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů a jejichž těžbou je významně zatěžováno životní prostředí.

Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu - vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů. Město Rýmařov zajistilo v loňském roce sběr a zodpovědnou recyklaci vysloužilých elektrozařízení prostřednictvím společností ASEKOL a Elektrowin.

Certifikát environmentálního vyúčtování zpracovaný společností ASEKOL vyčísluje přínos města Rýmařova k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 156,62 MWh elektřiny, 14 875,87 litrů ropy, 652,62 m3 vody a 7,43 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 9,59 tun a okyselování prostředí produkcí SO2 ekv. o 561,12 kg.

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

Asekol vyuctovani

Prostřednictvím společnosti Elektrowin odevzdali občané Rýmařova celkem 45,90 tun starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci. Na každého obyvatele tak připadá 5,68 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 540,06 tun. Stejné množství CO2 pohltí 208 ks smrků. Nebylo nutné vytěžit 26 909,59 litrů ropy - z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 1007 krát. Došlo také k úspoře 277 012,73 kWh energie, což představuje stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 277 013 krát. Podařilo se recyklovat 26 425,00 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 1083 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 931,11 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 165 530 1€ mincí, nebo 1 130,06 kg hliníku, který by stačil na výrobu 75 338 plechovek o objemu 0,33 l.

Osvedceni elektrowin

Ing. Evžen Vaštík, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Rýmařov

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště