Dnes je úterý 30.11.2021 14:25, svátek slaví: Ondřej

Město Rýmařov si nechalo zpracovat Studii optimalizace nakládání s odpady ve městě Rýmařov, která posuzuje současnou situaci a stanovuje rámec dalších kroků v odpadovém hospodářství města.

Studie je zaměřena na všechny odpady vznikající městu, zvláště pak na odpady směsné, které budou v blízké budoucnosti podléhat změně nakládání v závislosti na nové odpadové legislativě ČR, a na odpady tříděné, jejichž vytřídění pomáhá snižovat množství odpadů směsných. Ve studii je rovněž popsána nová legislativa ČR v oblasti nakládání s odpady, která vešla v platnost 1. ledna 2021 a má podstatný vliv na fungování odpadového hospodářství v obcích.

Studii pořizovalo Sdružení obcí Rýmařovska pro jednotlivé obce regionu zvlášť v rámci dotační podpory projektu Moravskoslezského kraje s názvem Podpora odpadového hospodářství (ŽPZ/05/2020).

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317