teplomer web

Město řeší nakládání s odpady

Město Rýmařov si nechalo zpracovat Studii optimalizace nakládání s odpady ve městě Rýmařov, která posuzuje současnou situaci a stanovuje rámec dalších kroků v odpadovém hospodářství města.

Studie je zaměřena na všechny odpady vznikající městu, zvláště pak na odpady směsné, které budou v blízké budoucnosti podléhat změně nakládání v závislosti na nové odpadové legislativě ČR, a na odpady tříděné, jejichž vytřídění pomáhá snižovat množství odpadů směsných. Ve studii je rovněž popsána nová legislativa ČR v oblasti nakládání s odpady, která vešla v platnost 1. ledna 2021 a má podstatný vliv na fungování odpadového hospodářství v obcích.

Studii pořizovalo Sdružení obcí Rýmařovska pro jednotlivé obce regionu zvlášť v rámci dotační podpory projektu Moravskoslezského kraje s názvem Podpora odpadového hospodářství (ŽPZ/05/2020).

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště