Dnes je sobota 31.10.2020 8:12, svátek slaví: Štěpánka

Formuláře odboru dopravy a silničního hospodářství

Žádost o stavební povolení

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Ohlášení stavby

Žádost o vyjádření podle § 125 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb.

Žádost o stanovisko města jako účastníka správního řízení 

Žádost o povolení připojení nebo úpravy připojení silnice, místní komunikace, nemovitosti k silnici II. a III.  třídy a místní komunikaci

Žádost o stanovení dopravního značení

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o povolení uzavírky a objížďky

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice - protlak, překop, provádění stavebních prací

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice – umístění sítí + stavební práce

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice – umístění inženýrských sítí

Žádost o povolení zvláštního užívání z důvodu výjimečného užití – samojízdné pracovní stroje a přípojná vozidla traktorů 

Žádost o povolení zvláštního užívání - umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení, audiovizuální tvorba, pořádání sportovních, kulturních a podobných akcí 

Žádost o  umístění a provozování reklamního zařízení u silnice II. a III.třídy a místní komunikace

Oznámení o užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby

Ohlášení odstranění stavby

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí silniční stavby 

Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

Plná moc k vyzvednutí řidičského průkazu

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317