Dnes je úterý 20.10.2020 8:16, svátek slaví: Vendelín

Osadní výbory

Osadní výbor je podle § 121 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oprávněn předkládat zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje místní části a rozpočtu města, vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě k rozhodnutí, pokud se týkají příslušné místní části, vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v místní části, orgánům města. Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva o slovo, musí mu být uděleno.


Osadní výbor Ondřejov - předseda Jiří Slováček, členové Martina Klimešová, Iveta Kytlicová, Lenka Továrková
Osadní výbor Stránské - předseda Radek Kristin, členové Josef Grobar, Petr Ohrádka, Zdeněk Dědáček, Miroslava Čuláková, za chalupáře Jiří Kříž

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317