Dnes je úterý 27.10.2020 21:19, svátek slaví: Šarlota a Zoe

Stanoviska k závěrům výborů

Vyjádření Ing. Lenky Vavřičkové k Zápisu z jednání kontrolního výboru č. 6/2019 ze dne 12.6.2019

Zápis z jednání KV č. 6/2019 ze dne 12.6.2019, který se měl jako součást Zprávy o činnosti kontrolního výboru projednávat na řádném zasedání zastupitelstva města dne 27.6.2019, neobsahuje vyjádření kontrolované organizace, tj. bývalé ředitelky organizace BYTERM Rýmařov a nyní místostarostky Ing. Lenky Vavřičkové. Z tohoto důvodu bylo zastupitelstvem odsouhlaseno projednání této Zprávy na zasedání zastupitelstva města dne 19.9.2019.

Dne 29.7.2019 obdrželo město Rýmařov žádost Policie ČR, oddělení hospodářské kriminality, na základě podnětu JUDr. Cutáka, o poskytnutí informací a podkladů ve věci dluhů vzniklých na nájemném z bytových a nebytových prostor v majetku města, spravováno p.o. BYTERM Rýmařov. Téhož dne obdržel BYTERM Rýmařov výzvu Policie ČR, oddělení hospodářské kriminality, k poskytnutí informací a podkladů ve věci řešení dluhů na nájmech včetně jejich náležitostí, a to u objektů ve vlastnictví města Rýmařov. Obě instituce na výzvy PČR ve stanovených lhůtách odpověděly a informace poskytly.

Ing. Lenka Vavřičková, místostarostka, k Zápisu zpracovala své Stanovisko, se kterým seznámila zastupitele na zasedání dne 19.9.2019.

Zastupitelstvo města dne 19.9.2019 projednávalo také návrh kontrolního výboru na přijetí usnesení ve znění “Zastupitelstvo města na základě výsledků posouzení dostupné dokumentace a dalších zjištění konstatuje, že v období sledovaných let 2006 až 2018 došlo a doposud dochází při správě zejména nebytového fondu města Rýmařova k velké řadě excesů, pochybení a selhání, a to nejen ze strany pověřeného správce příspěvkové organizace BYTERM Rýmařov, nýbrž také v případě jednání dalších odpovědných orgánů města a konkrétních osob, které způsobily městu Rýmařov a jeho veřejným rozpočtům škody na majetku v řádech stovek tisíc korun a které pověřený správce a další odpovědné orgány města či konkrétní osoby dosud nedořešily a jejich následky neodstranily“. Toto usnesení vzhledem k probíhajícímu vyšetřování orgánů činných v trestním řízení zastupitelé neschválili.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317