Dnes je úterý 30.11.2021 14:36, svátek slaví: Ondřej

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky mimořádné opatření proti šíření onemocnění covid-19.

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se nařizuje mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem, které brání šíření kapének. Toto nařízení platí pro:

  • členy okrskové volební komise po celou dobu přítomnosti na zasedání této komise,
  • všem osobám přítomným ve volební místnosti v průběhu hlasování a sčítání hlasů,
  • všem osobám přítomným při hlasování do přenosné volební schránky,
  • všem osobám přítomným při hlasování zvláštním způsobem hlasování.

Povinnost neplatí pro

  • děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku,
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
  • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením - tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest,
  • osoby, které jsou vyzvány členem okrskové volební komise nebo komise pro hlasování k sejmutí ochranného prostředku dýchacích cest po dobu nezbytně nutnou k prokázání totožnosti.

Opatření je účinné od středy 6. října 2021 do neděle 10. října včetně.

pdfÚplné znění mimořádného opatření

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317