Dnes je úterý 30.11.2021 13:20, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 13
konaného v řádném termínu, dne 17.2.2000

198/13/00

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání MZ č. 12;

199/13/00

bere na vědomí zprávu o činnosti městské rady za období od 3. 12. 1999 do 17. 2. 2000

200/13/00

schvaluje opakování volby sedmého člena MěR na příštím zasedání MZ;

201/13/00 a)

schvaluje rozpočet příjmů a výdajů města na rok 2000 podle předloženého návrhu v objemu rozpočtových příjmů 75 301 tis. Kč, v objemu rozpočtových výdajů ve výši 70 811 tis. Kč a saldo operací financování v roce 2000 v objemu - 4 490 tis. Kč,

201/13/00 b)

souhlasí, že dofinancování dostavby II. etapy půdních bytových vestaveb bude řešeno dodatečně formou rozpočtového opatření,

201/13/00 c)

schvaluje pro rok 2000 tvorbu sociálního fondu města ve výši 1 % z objemu mezd a výdaje dle statutu sociálního fondu ve výši 210 tis. Kč;

202/13/00

schvaluje, aby za každý kalendářní rok až do roku 2010 včetně byl poskytnut finanční podíl ve výši 5 000,- Kč obci Malá Morávka na provoz panoramatické kamery ve vrcholové části Jeseníků;

203/13/00

schvaluje prodej části p.č. 296/1 v k.ú. Janovice po zaměření Rudolfu Kubíčkovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

204/13/00 a)

ruší platnost usnesení č. 185/12/99 ze dne 2.12.1999,

204/13/00 b)

schvaluje prodej p.č. 2438/3 v k.ú. Rýmařov Vojtěchu Zábranskému za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

205/13/00

schvaluje prodej p.č. 133 v k.ú. Janovice firmě Silva Servis, a.s., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

206/13/00

schvaluje prodej p.č. 327 v k.ú. Jamartice Jarmile Lipkové za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

207/13/00

schvaluje prodej p.č. 69 a části p. č. 68 v k.ú. Rýmařov manželům Jiřímu a Jarmile Motyčkovým za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Vklad do katastru nemovitostí bude proveden po kolaudaci nového objektu;

208/13/00

schvaluje prodej další části p.č. 272/1 v k.ú. Edrovice po zaměření Sylvě Stoklasové za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

209/13/00

schvaluje prodej části p.č. 451/1 v k.ú. Rýmařov Nemocnici s.r.o. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

210/13/00

schvaluje prodej p.č. 451/8 v k.ú. Rýmařov Václavu Mácovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

211/13/00

schvaluje prodej p.č. 142/1 - část, 1097 - část a p.č. 142/2 v k.ú. Stránské Daliboru Blažkovi, Palachova 196, Poděbrady za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

212/13/00

schvaluje prodej p.č. 161/2 v k.ú. Stránské Jaromíru Burianovi, U Místní dráhy 3, Olomouc za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

213/13/00

schvaluje prodej p.č. 154/2 v k.ú. Jamartice ing. Magdě Chrastinové, Bochoř 18, Přerov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

214/13/00

schvaluje prodej p.č. 2299 v k.ú. Rýmařov manželům Haně a Augustinu Bučkovým, U Lomu 8, Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

215/13/00

schvaluje prodej části p.č. 10 v k.ú. Rýmařov manželům Miroslavu a Janě Drexlerovým, náměstí Míru 9, Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

216/13/00

schvaluje záměr prodeje garáží na p.č. 562 v k.ú. Rýmařov (bez pozemku);

217/13/00

schvaluje záměr prodeje p.č. 952 v k.ú. Rýmařov. Vlastníky RD Palackého 9 a 9A uvést jako zvýhodněné osoby;

218/13/00

schvaluje záměr prodeje p.č. 237 v k.ú. Ondřejov;

219/13/00

schvaluje záměr prodeje p.č. 97 v k.ú. Stránské;

220/13/00

schvaluje záměr směny pozemků část p.č. 2964/1 v k.ú. Rýmařov (cca 1 800 m2 - vlastník ČSZ MO Rýmařov) za p.č. 1883 v k.ú. Rýmařov (2 148 m2 - vlastník město). Případný vzniklý rozdíl ve výměře po zaměření bude zahrádkáři uhrazen dle pravidel města;

221/13/00

schvaluje záměr bezúplatného převodu p.č. 281/5 o výměře 479 m2 Jiřímu Křičkovi, p.č. 281/6 o výměře 313 m2 Františku Karáskovi a p.č. 281/7 o výměře 481 m2 Rostislavu Kubisovi, vše v k.ú. Rýmařov;

222/13/00

neschvaluje záměr prodeje části p.č. 2290 v k.ú. Rýmařov;

223/13/00

neschvaluje záměr prodeje p.č. 315 v k.ú. Edrovice;

224/13/00

neschvaluje záměr prodeje p.č. 342/3 v k.ú. Edrovice;

225/13/00

schvaluje směnu části pozemku p.č. 2972 v k.ú. Rýmařov z majetku pana Burgethy za části p.č. 36/1, 37 a 38 v k.ú. Rýmařov z majetku města po zaměření;

226/13/00

schvaluje bezplatnou zápůjčku nebytových prostor v objektu Sokolovská 32 Rýmařov místní organizaci ČČK Rýmařov;

227/13/00

schvaluje zřízení věcného břemene na p.č. 94 v k.ú. Ondřejov ve prospěch VaKu Bruntál dle schválených pravidel;

228/13/00

schvaluje předložený plán zasedání MZ na rok 2000;

229/13/00 a)

schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci, tj. bezúročné půjčky Otto Kopsovi, bytem Dukelská 4, Rýmařov, pro řešení jeho nepříznivé situace v důsledku nevyplacení mezd jeho zaměstnavatelem společností Morava, v.o.s., Rýmařov, v požadované výši 10 000,- Kč,

229/13/00 b)

stanovuje, že od 18. 2. 2000 nebudou další případné žádosti v MZ schvalovány.
.............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317