Dnes je úterý 7.12.2021 14:06, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 28
konaného v mimořádném termínu, dne 26.4.2012

1642/28/12  

Rada města schválila program 28. jednání rady města, konaného v mimořádném termínu dne 26.04.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1643/28/12  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 28. jednání rady města, konaného v mimořádném termínu dne 26.04.2012: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1644/28/12  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky  „Cyklostezka směr Břidličná “ společnosti JR stavby CZ, s.r.o., Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc, za cenu 4 687 666,65,- Kč vč. DPH, a doporučila zahájit jednání o Smlouvě o dílo s vítězným uchazečem.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1645/28/12  

Rada města potvrdila platnost usnesení RM č. 1633/27/12 ze dne 16.4.2012.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1646/28/12  

Rada města schválila Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a městem Rýmařov pro spolupráci a realizaci projektu „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“, v rámci příslušné výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1647/28/12  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava mostu Rýmařov spojka Palackého-Bartákova“ firmě PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s. za cenu 350 000,- bez DPH, tj. 420 000,-Kč vč. DPH, a doporučila zahájit jednání o Smlouvě o dílo s vítězným uchazečem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

1648/28/12  

Rada města schválila Osadnímu výboru Stránské výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pro Pálení čarodějnic pořádané dne 28.4.2012 ve Stránském dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1649/28/12  

Rada města schválila firmě LI – MU s.r.o. výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pro Pálení čarodějnic pořádané dne 30.4.2012 v Rýmařově dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1650/28/12  

Rada města vzala na vědomí informaci o zrušení výběrového řízení na dodavatele architektonického řešení interiérů SVČ a  uložila starostovi jednat s poskytovatelem dotace o možnostech provést změny v projektu "Středisko volného času Rýmařov", týkající se interiérů budovy.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění:
Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317