Dnes je sobota 27.11.2021 13:59, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 68
konaného v řádném termínu, dne 14.1.2002

1572/68/02 a)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 1396/61/01,

1572/68/02 b)

Rada města schvaluje v objektu Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, provoz pro 42 dětí, dle předlož. návrhu.

1573/68/02

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Annou Cholkovou, byt č. 20, třída Hrdinů 22a, Rýmařov a Liborem Havelkou a Adélou Zámečníkovou, byt č. 19, třída Hrdinů 22a, Rýmařov.

1574/68/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Janou Balážovou na byt č. 4 na ulici Palackého 6 v Rýmařově, na dobu určitou do 31.3.2002.

1575/68/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Táňou Rösnerovou na byt č. 1 na nám. Míru 8 v Rýmařově, na dobu určitou do 31.12.2002.

1576/68/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Vlastou Janoškovou na byt č. 4 na třídě Hrdinů 56 v Rýmařově, na dobu určitou do 31.12.2002.

1577/68/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Martinou Pytlíčkovou na byt č. 1 na Příkopech 15 v Rýmařově, na dobu určitou do 30.6.2002.

1578/68/02

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Marií Dunkovou na byt č. 4 v Ondřejově č. 94.

1579/68/02

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Gabrielou Kovácsovou na byt č. 4 na ulici Nádražní 5 v Rýmařově.

1580/68/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Jaroslavem Vyoralem a Marií Machalovou na byt č. 1 na ulici Máchova 19 v Rýmařově, na dobu určitou do 30.6.2002.

1581/68/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy se Štefanem Juřátkem a Martinou Lemešovou na byt č. 6 na ulici Palackého 6 v Rýmařově, na dobu určitou do 31.12.2002.

1582/68/02

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Martinem Kouřilem na byt č. 15 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14C v Rýmařově.

1583/68/02

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Pavlem Turtákem na byt č. 18 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14C v Rýmařově.

1584/68/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Janou Greplovou na byt č. 5 na ulici Julia Sedláka č. 18 v Rýmařově, na dobu určitou do 14.1.2003.

1585/68/02

Rada města neschvaluje přidělení bytu Anny Fořtové na ulici Radniční 7 v Rýmařově Patriku Gehrleinovi.

1586/68/02 a)

Rada města schvaluje návrh doplnění "Pravidel o pronájmu bytů v ustan. č. F) - pronajímání bytů mimo pořadník",

1586/68/02 b)

Rada města ukládá starostovi dopracovat technické podmínky pro zahájení plnění usnesení.

1587/68/02 a)

Rada města schvaluje pořadník na rok 2002 dle předloženého návrhu,

1587/68/02 b)

Rada města schvaluje zařazení žádosti Bc. Leony Pleské, MUDr. Tomáše Kuraše a SVČ Rýmařov pro přidělení bytu pro Romana Ference do pořadníku uchazečů na rok 2002, jejichž povolání je pro město významné a důležité,

1587/68/02 c)

Rada města schvaluje doplnit pořadník na rok 2002 o seznam uchazečů, kteří mají vyklidit stávající byt na základě rozhodnutí soudu - Cetkovský Dobromil, Chrudina Jiří,

1587/68/02 d)

Rada města neschvaluje zařazení žádosti Elišky Bernátové, Blanky Greplové a Michala Kalába do pořadníku na rok 2002,

1587/68/02 e)

Rada města schvaluje zařazení uchazečů, kteří podali žádost o přidělení bytu na daný kalendářní rok až ve dnech od 1.1.2002 do 15.2.202, do pořadníku na rok 2002 na poslední pořadová místa podle data podání žádosti.

1588/68/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č. 142/1 a 142/3 v k.ú. Stránské.

1589/68/02

Rada města schvaluje pronájem pozemků p.č. 54 a 55 v k.ú. Edrovice Veronice Slovákové na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1590/68/02

Rada města schvaluje pronájem části p.č. 383 v k.ú. Rýmařov Josefu Tesařovi na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel a dle dispozic odboru ŽPaV.

1591/68/02

Rada města schvaluje prodloužení pronájmu v prostorách objektu třída Hrdinů 7 v Rýmařově Ludmile Železné o 1 rok.

1592/68/02

Rada města schvaluje nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor v objektu nám. Míru 26 v Rýmařově za současných podmínek.

1593/68/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p.č. 20/4 v k.ú. Edrovice.

1594/68/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 60 v k.ú. Ondřejov manželům Miroslavu a Karle Kazdovým, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1595/68/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 836/1 v k.ú. Rýmařov manželům Petrovi a Olze Kloudovým po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1596/68/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 185 v k.ú. Janušov manželům Karlovi a Zdeňce Zbořilovým, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1597/68/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2293/5 v k.ú. Rýmařov Jarmile Valčíkové, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1598/68/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 1216/1 v k.ú. Rýmařov Jaroslavu Vávrovi po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1599/68/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 235 a části p.č. 236 v k.ú. Ondřejov manželům Ivo a Martině Štěpánovým po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem,

1599/68/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku p.č. 234 v k.ú. Ondřejov od manželů Ivo a Martiny Štěpánových do majetku Města Rýmařov.

1600/68/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení MZ č. 64/6/99,

1600/68/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit nabídkové řízení na prodej objektu Husova č.orient. 11, č. popisné 28, Rýmařov, včetně pozemku p.č. 63 v k.ú. Rýmařov.

1601/68/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu pro poskytování státních půjček na opravy a modernizaci a rozšíření bytového fondu,

1601/68/02 b)

Rada města ukládá místostarostovi odeslat příslušnou žádost na MMR.

1602/68/02

Rada města nesouhlasí s pronájmem plochy na náměstí Karlu Berouskovi, za účelem pořádání prodejních trhů.

1603/68/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č

1604/68/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č

1605/68/02 a)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 1055/44/01,

1605/68/02 b)

Rada města stanovuje od 1.1.2002 celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu v Rýmařově na 44,2.

1606/68/02

Rada města navrhuje odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu MSK v Ostravě schválit vyplacení mimořádné odměny za rok 2001 ředitelce Střediska volného času Rýmařov Marcele Pavlové dle upraveného návrhu.

1607/68/02

Rada města schvaluje zahraniční cestu starosty s doprovodem na pracovní jednánía) ve slovenském městě Krompachy ve dnech 24. – 27.1.2002,b) v německém městě Saasbachwalden ve dnech 15. – 17. 2. 2002.

1608/68/02

Rada města schvaluje jmenování Karla Zeťáka a Vladimíra Zobala "Hasičem roku 2001" s poskytnutím finančního ocenění dle návrhu.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317