Dnes je sobota 27.11.2021 14:23, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 70
konaného v řádném termínu, dne 25.2.2002

1646/70/02

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 66 - 69/2002.

1647/70/02 a)

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za rok 2001,

1647/70/02 b)

Rada města bere na vědomí zprávu Obvodního oddělení Policie ČR v Rýmařově o činnosti a o bezpečnostní situaci ve městě.

1648/70/02

Rada města schvaluje poskytnutí finančních příspěvků v rámci Programu rozvoje výchovné, vzdělávací a tělovýchovné činnosti, účelného využívání volného času dětí a mládeže, jejich nadání a talentu na rok 2002 dle předloženého návrhu, s úpravami vyplývající

1649/70/02

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Jaroslavou Nagyovou, bytem Rýmařov, Dukelská 1 a Marcelem a Pavlínou Danielovými, bytem Rýmařov, Dukelská 6.

1650/70/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově s Miloslavem Chytilem, na dobu určitou do 31.3.2004.

1651/70/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově s Lidmilou Pinterovou, na dobu určitou do 31.3.2004.

1652/70/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově s Karlem Orságem, na dobu určitou do 31.3.2004.

1653/70/02

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15 na ulici Julia Fučíka č. 14C v Rýmařově s Antonínem Mrázkem.

1654/70/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12 na ulici Julia Fučíka č. 14B v Rýmařově s Pavlem Krupou, na dobu určitou do 30.6.2002.

1655/70/02

Rada města schvaluje výměnu bytu Mgr. Miroslavy Lounové na Příkopech č. 11 v Rýmařově za volný byt č. 3 na Příkopech č. 11 v Rýmařově.

1656/70/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 38 o velikosti 1,5+KK na ulici Dukelská č. 2 v Rýmařově Romaně Žigmundové, s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 28.2.2003.

1657/70/02

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici Okružní č. 1 v Rýmařově s Janem Koňárkem. na dobu určitou do 31.12.2002.

1658/70/02

Rada města neschvaluje změnu pořadí v pořadníku na rok 2002 a doporučuje řešit bytovou situaci Bronislava Koňaříka v souvislosti s vystěhováním neplatičů, podle již vydaných rozsudků projednat s nájemníky (neplatiči) možnost výměny bytu a v případě neúspě

1659/70/02

Rada města schvaluje Haně Vrbíkové odpuštění úhrady penále ve výši 87.844,-Kč se smluvní pokutou 1.000,-Kč a s podmínkou, že bude uzavřena nová nájemní smlouva na dobu určitou do 31.3.2003. Před uzavřením smlouvy budou uhrazeny dosavadní náklady soudního

1660/70/02

Rada města schvaluje výběrovou komisi k posouzení nabídek dodavatelů stavby "Splašková kanalizace Rýmařov", dle zákona č. 199/1994 Sb., v úplném znění, dle předloženého návrhu.

 


………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317