Dnes je sobota 27.11.2021 13:38, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 75
konaného v řádném termínu, dne 11.6.2002

1792/75/02

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 74/2002.

1793/75/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 129 v k.ú. Edrovice.

1794/75/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1178 v k.ú. Rýmařov.

1795/75/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 1535/4 v k.ú. Rýmařov.

1796/75/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemku p.č. 2347 v k.ú. Rýmařov.

1797/75/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 383 v k.ú. Rýmařov.

1798/75/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 205 v k.ú. Janušov.

1799/75/02

Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1221/1 v k.ú. Rýmařov.

1800/75/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 3252 v k.ú. Rýmařov.

1801/75/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 20 v k.ú. Stránské.

1802/75/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 142 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

1803/75/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 952/1 v k.ú. Rýmařov.

1804/75/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č. 1152, 1162 v k.ú. Rýmařov.

1805/75/02

Rada města schvaluje pronájem pozemku p.č. 2656 v k.ú. Rýmařov Vilému Sokolovi na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1806/75/02

Rada města schvaluje pronájem pozemku p.č. 138 v k.ú. Rýmařov Petru Štolfovi na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1807/75/02

Rada města schvaluje pronájem pozemku p.č. 3098 v k.ú. Rýmařov Antonínu Podešvovi na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1808/75/02

Rada města schvaluje pronájem pozemku p.č. 1175/2 v k.ú. Stránské Petru Schäferovi k realizaci projektu "Pradědova zahrádka" na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1809/75/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 203/1 v k.ú. Edrovice Miroslavu Krhovskému na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1810/75/02

Rada města schvaluje pronájem pozemku p.č. 2069 v k.ú. Rýmařov společnosti FRAŇO s.r.o. na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1811/75/02

Rada města schvaluje pronájem pozemků p.č. 451/1, 451/4 a 443/1 v k.ú. Rýmařov společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1812/75/02

Rada města schvaluje pronájem pozemku p.č. 419 v k.ú. Rýmařov nájemníkům objektu Hornoměstská 28 a 30 na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1813/75/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 296/1 v k.ú. Janušov obyvatelům bytového domů Cihlová 3 a 5 na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel a dle podmínek stanovených komisí ŽPaV.

1814/75/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 429/1 v k.ú. Rýmařov vlastníkům domu Nerudova 2 a 4 na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1815/75/02

Rada města schvaluje provedení výběru na pronájem části pozemku p.č. 1268/1 v k.ú. Rýmařov formou dražby na výši nájemného, mezi žadateli přihlášenými v řádném termínu, s trvalým bydlištěm v Rýmařově.

1816/75/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v celém objektu bývalé školy v Ondřejově čp. 77.

1817/75/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu části nebytových prostor v objektu na třídě Hrdinů 34 v Rýmařově.

1818/75/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu části nebytového prostoru v objektu Husova 3 v Rýmařově.

1819/75/02 a)

Rada města souhlasí s prominutím nájemného za poslední 3 měsíce Miroslavu Šanderovi v objektu Sokolovská 32, Rýmařov,

1819/75/02 b)

Rada města schvaluje záměr pronájmu další části nebytových prostor v objektu na ulici Sokolovská 32 v Rýmařově, tzv. „dílny“, od 1.9.2002.

1820/75/02

Rada města schvaluje pronájem části nebytových prostor v objektu na ulici Sokolovská 32 v Rýmařově Soukromé střední odborné škole PRIMA s.r.o., na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1821/75/02 a)

Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem části objektu Sokolovská 32 v Rýmařově společnosti K.P.Obchod s palivy, s.r.o., ke dni 31.5.2002,

1821/75/02 b)

Rada města souhlasí se započtením provedených prací ve výši 20 tis. Kč, oproti nájemnému na část objektu Sokolovská 32 v Rýmařově společnosti K.P.Obchod s palivy, s.r.o.

1822/75/02

Rada města nesouhlasí se započtením udržovacích prací, v celkové plánované výši 21.444,- Kč, oproti nájemnému na objekt nám. Míru 15 v Rýmařově Ing. Alžbětě Vepřekové.

1823/75/02 a)

Rada města souhlasí s návrhem Zdeňka Prášila na předčasné ukončení nájemní smlouvy na pronájem části nebyto-vých prostor v objektu Palackého 11 v Rýmařově, ke dni 31.5.2002,

1823/75/02 b)

Rada města schvaluje pronájem části nebytových prostor v objektu na ulici Palackého 11 v Rýmařově Renému Za-tloukalovi na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel, od 1.6.2002.

1824/75/02

Rada města souhlasí s podnájmem části nebytového prostoru v objektu nám. Míru 8 v Rýmařově pronajatého firmě JOAL Josefa Stacha.

1825/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p.č. 256/1 v k.ú. Janušov.

1826/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov.

1827/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p.č. 1268/8 v k.ú. Rýmařov.

1828/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 2347 v k.ú. Rýmařov.

1829/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p.č. 196/2 v k.ú. Stránské.

1830/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p.č. 3173 v k.ú. Rýmařov s podmínkou, že žadatel získá výjimku ke stavbě v ochranném pásmu lesa.

1831/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 451/1 v k.ú. Rýmařov za účelem výstavby lékárny základního typu na základě žádosti Mgr. Ivany Vološínové.

1832/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 1975 v k.ú. Rýmařov.

1833/75/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků p.č. 3191/1, 3191/3, 3167/2 v k.ú. Rýmařov,

1833/75/02 b)

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p.č. 3195/2 v k.ú. Rýmařov.

1834/75/02

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p.č. 2008 v k.ú. Rýmařov.

1835/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 1571/1 v k.ú. Rýmařov Petru Křapovi, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1836/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 21/1 a 21/3 v k.ú. Stránské manželům Pavle a Otakaru Pasekovým, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1837/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 216 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova STK-ZENIT spol. s r.o., Brno, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1838/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 2500/1 a pozemku p.č. 2500/4 v k.ú. Rýmařov Vítězslavu Šopíkovi, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1839/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej rodinného domu číslo popisné 762, Žižkova 33 v Rýmařově, včetně pozemku p.č. 2125 o výměře 438 m2 v k.ú. Rýmařov, manželům Daně a Josefu Pospíšilovým za cenu 304 015,- Kč, z toho I. záloha činí 60

1840/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej rodinného domu číslo popisné 765, Žižkova 39 v Rýmařově, včetně pozemku p.č. 2134 o výměře 386 m2 v k.ú. Rýmařov, manželům Marii a Otakaru Baďurovým za cenu 310 846,- Kč, z toho I. záloha činí 62

1841/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej rodinného domu číslo popisné 766, Žižkova 41 v Rýmařově včetně pozemku p.č. 2136 o výměře 323 m2 v k.ú. Rýmařov, manželům Miroslavě a Františku Bernaťákovým za cenu 233 050,- Kč, z toho I. záloha

1842/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej rodinného domu číslo popisné 548, Hornoměstská 20 v Rýmařově, včetně pozemku p.č. 469 o výměře 116 m2 v k.ú. Rýmařov, manželům Drahomíře a Petru Janským za cenu 226 296,- Kč, z toho I. záloha činí

1843/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o zřízení věcného břemene na část pozemku p.č. 853/3 v k.ú. Rýmařov, dotčeného stavbou M-023-2-0107 ve prospěch vlastníka této stavby, za jednorázovou celkovou úhradu 14.900,- Kč.

1844/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o zřízení věcného břemene na části pozemků p.č. 1360, 1400/13, 1413, 1422 v k.ú. Rýmařov, dotčených stavbou přípojek pro stavbu Penny Market, ve prospěch vlastníka těchto staveb, BKB-Prah

1845/75/02

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1062/4 v k.ú. Rýmařov ve prospěch vlastníka pozemků p.č. 1058, 1059 v k.ú. Rýmařov.

1846/75/02

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 396 v k.ú. Janušov od společnosti Autoremont - 1. bruntálská a.s. za cenu 8.000,- Kč.

1847/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s konečným finančním vyrovnáním složených záloh na budoucí koupi bytu objektu Radniční 8 v Rýmařově dle předloženého návrhu, včetně zaplacení požadovaných úroků.

1848/75/02 a)

Rada města schvaluje jednorázové a bezplatné vypůjčení plochy náměstí Míru na jeden den a to 7.9.2002, občan-skému sdružení Dobromysl, pro zajištění III. ročníku Ekojarmarku v Rýmařově,

1848/75/02 b)

Rada města současně ukládá příslušným odborům městského úřadu Rýmařov pomoc občanskému sdružení Dobro-mysl při realizaci III. ročníku Ekojarmarku dle dispozic konkrétních odborů,

1848/75/02 c)

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč sdružení Dobromysl za účelem úhrady nájemného v objektu I. ZŠ.

1849/75/02

Rada města schvaluje, aby Město Rýmařov pokračovalo v soudním sporu se SŠCRaM s.r.o. do konečného rozhodnutí, ve věci úhrady částky 522.863,- Kč SŠCRaM s.r.o. za práce provedené v letech 1994 - 1995 v objektu Sokolovská 29 v Rýmařově.

1850/75/02 a)

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o stavu životního prostředí ve městě,

1850/75/02 b)

Rada města stanovuje jako své doporučení zastupitelstvu města prioritu další činnosti města v oblasti životního pro-středí, provedení všech nezbytných příprav k protipovodňové ochraně, zejména Jamartic,

1850/75/02 c)

Rada města ukládá odboru ŽPaV vést k problematice uskutečnění protipovodňových opatření přípravná jednání se zúčastněnými stranami.

1851/75/02

Rada města schvaluje, aby Město Rýmařov při vytváření nového honebního společenstva zastupoval Ing. Oldřich Matula, jednatel společnosti Spojené lesy, s.r.o.

1852/75/02

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit projednání změny ÚPD na pozemcích p.č. 1607 a 1608 v k.ú. Rýmařov ze stávající zóny pro bydlení tak, aby to umožňovalo vybudování čerpací stanice PHM.

1853/75/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zahájení výstavby průmyslové zóny v lokalitě Východ nákladem vzešlým z výběrového řízení, s 50% finanční účastí města,

1853/75/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření dle předloženého návrhu,

1853/75/02 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí půjčky ve výši 4 mil. Kč od firmy RD Rýmařov, s.r.o., pro potřeby finanční spoluúčasti města na realizaci investice výstavby infrastruktury pro průmyslovou zónu v lokalitě Východ.

1854/75/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 10 o velikosti 1+1 na ulici Okružní č. 7 v Rýmařově Benjaminu Lakatošovi, s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 30.6.2003 a s podmínkou před uzavřením nájemní smlouvy uzavřít dohodu o převzetí a úhr

1855/75/02 a)

Rada města schvaluje výměnu bytu č. 2 o velikosti 4+1 na ulici Příkopy č. 15 v Rýmařově Antonínu Zahradníčkovi za volný byt č. 28 o velikosti 1,5+0 na ulici Dukelská č. 1 v Rýmařově,

1855/75/02 b)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 4+1 na ulici Příkopy č. 15 v Rýmařově společnosti Nemocnice s.r.o. Rý-mařov.

1856/75/02 a)

Rada města schvaluje výměnu bytu č. 4 na Okružní ulici č. 1 v Rýmařově Zuzaně Pavlové za volný byt č. 9 na Okružní ulici č. 7 v Rýmařově,

1856/75/02 b)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+1 na Okružní ulici č. 1 v Rýmařově manželům Františku a Hedvice Tuškovým.

1857/75/02 a)

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na bezbariérový byt č. 1 na ulici Sokolovská č. 50a v Rýmařově s Jiřinou Uhlíkovou,

1857/75/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bezbariérový byt č. 1 na ulici Sokolovská č. 50a v Rýmařově s Jiřinou Uhlíkovou.

1858/75/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1 na ulici Hornoměstská č. 47 v Rýmařově Martě Tomčové na základě vydraženého práva k nájmu ve výši 80.000,- Kč.

1859/75/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 2,5+1 na ulici Sokolovská č. 22 v Rýmařově Evě Skypalové na základě vydraženého práva k nájmu ve výši 180.000,- Kč.

1860/75/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 3+1 na ulici Sokolovská č. 32 v Rýmařově Marku Šubovi na základě vydraženého práva k nájmu ve výši 127.010,- Kč.

1861/75/02

Rada města neschvaluje přednostní řešení bytové situace Martina Greška.

1862/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby finanční prostředky, které město získá z veřejně uskutečněných nabídek k získání práva nájmu k bytu dle Pravidel o pronájmu bytů, byly převáděny ve výši 50 % do Fondu oprav a modernizace, který slouží k posk

1863/75/02

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč SRPŠ Gymnázia Rýmařov na rekonstrukci sociálního zařízení chaty Evženka, který bude hrazen z § 31xx městského rozpočtu - ostatní výdaje školství.

1864/75/02

Rada města schvaluje poskytnutí finančních příspěvků v rámci pravidel programů podpory sportu v Rýmařově na 2. pololetí 2002 dle předloženého návrhu v celkové výši 62.500,- Kč, které budou hrazeny z § 3419 městského rozpočtu.

1865/75/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zřídit osadní výbor v Janovicích ke dni 20.6.2002,

1865/75/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města určit pro osadní výbor v Janovicích devět osob,

1865/75/02 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města určit za členy osadního výboru v Janovicích na základě doporučení veřejné schůze občanů v Janovicích, konané dne 14.5.2002:Boženu Šubovou, Simonu Pletkovou, Jaroslavu Mazelovou, Lubomíra Štefelu, Josefa Šustra

1865/75/02 d)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit za předsedkyni osadního výboru v Janovicích Jaroslavu Mazelovou.

1866/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit, aby Město Rýmařov zastupoval na VH Spojených lesů s.r.o. starosta Ing. Pavel Kolář.

1867/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit, aby Město Rýmařov zastupoval na VH BRVOS Bruntál s.r.o. starosta Ing. Pavel Kolář.

1868/75/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 600c)/27/02,

1868/75/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění hypotéčního úvěru od ČMHB vystavením biankosměnky a následným zřízením zá-stavního práva ve prospěch ČMHB k novému bytovému objektu na p.č. 851 a 852 vč. pozemku p.č. 851 a p.č. 852, vše v k.ú.

1869/75/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit, že zastupitelstvo města bude mít v příštím volebním období 21 členů.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317