Dnes je sobota 27.11.2021 13:01, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 76
konaného v řádném termínu, dne 1.7.2002

1870/76/02

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 75/2002.

1871/76/02

Rada města bere na vědomí zprávu o stavu společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov.

1872/76/02 a)

Rada města bere na vědomí informaci Okresního úřadu Bruntál o změně rozsahu lékařské služby první pomoci v Rýmařově,

1872/76/02 b)

Rada města vědomá si existence systémových nedostatků při zajišťování LSPP ve státě, nesouhlasí s omezením lé-kařské služby první pomoci (LSPP) pro dospělé v Rýmařově.

1873/76/02 a)

Rada města schvaluje zásady k udělování pamětních medailí a ostatních ocenění,

1873/76/02 b)

Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč na Matiné dechových hudeb z ostatních příspěvků v paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury j.n. položka 5229,

1873/76/02 c)

Rada města bere na vědomí aktualizaci Kalendáře celoměstských akcí na II. pololetí roku 2002,

1873/76/02 d)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odměnu Mgr. Vratislavu Konečnému ve výši 10.000,-Kč, za zpracování konceptu městské kroniky za rok 2002.

1874/76/02

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Hornoměstská č. 47 v Rýmařově z Marty Tomčové na manžele Petra a Moniku Vadasovy.

1875/76/02

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy na byt na ulici Jungmanova č. 2 v Rýmařově z Ludmily Zapletalové na manžele Marka a Irenu Mazánkovy.

1876/76/02

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Ing. Vítem Veselým, bytem Rýmařov, Příkopy č. 6 a Vilibaldem a Jarmilou Kašnými, bytem Rýmařov, Národní č. 13.

1877/76/02

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Alenou Sokolovou, bytem Rýmařov, Hornoměstská č. 59 a Janou Volkovou, bytem Rýmařov, náměstí Míru č. 24.

1878/76/02

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Hanou Poláchovou, bytem Rýmařov, Pivovarská č. 12 a Marií Šigutovou, bytem Rýmařov, Pivovarská č. 12.

1879/76/02

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Markem a Renátou Hamplovými, bytem Rýmařov, U Lomu č. 8 a Jaromírem a Miloslavou Janečkovými, bytem Rýmařov, Větrná č. 9.

1880/76/02

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Josefem a Ivanou Kačmařovými, bytem Rýmařov, Příkopy č. 9 a Bronislavem a Miroslavou Koňaříkovými, bytem Rýmařov, Okružní č. 7.

1881/76/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Rostislavem Sokolem na byt č. 2 na ulici Hornoměstská č. 59 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2003.

1882/76/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Oldřiškou Janíčkovou na byt č. 4 na ulici Čapkova č. 10 v Rýmařově, na dobu určitou do 30.6.2004.

1883/76/02

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Pavlem Krupou na místnost č. 12 na ulici Julia Fučíka č. 14B v Rýmařově.

1884/76/02

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Jaroslavem Vyoralem a Marií Machalovou na byt č. 2 na ulici Máchova č. 19 v Rýmařově.

1885/76/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Martinou Pytlíčkovou na byt č. 1 na ulici Příkopy č. 15 v Rýmařově, na dobu určitou do 31.12.2002.

1886/76/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy se Zdeňkou Turtákovou na byt č. 12 na třídě Hrdinů č. 56 v Rýmařově, na dobu určitou do 30.6.2003.

1887/76/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Vlastimilem a Vendulou Baďurovými na byt č. 1 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově, na dobu určitou do 14.7.2003.

1888/76/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Gymnáziem Rýmařov pro Štefana Janošťáka na byt č. 2 na ulici Čapkova č. 8 v Rýmařově, na dobu určitou do 31.7.2003.

1889/76/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Gymnáziem Rýmařov pro Janu Jakoubkovou na byt č. 2 na ulici Čapkova č. 10 v Rýmařově, na dobu určitou do 31.7.2003.

1890/76/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Annou Konštackou na byt č. 4 na ulici Dukelská č. 6 v Rýmařově, na dobu určitou do 31.12.2002.

1891/76/02

Rada města neschvaluje přidělení místnosti v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14 v Rýmařově Anně Malé.

1892/76/02

Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s manžely Janem a Jarmilou Trmalovými na byt č. 3 na ulici Julia Fučíka č. 87 v Rýmařově.

1893/76/02

Rada města souhlasí s podnájmem plochy náměstí Míru v Rýmařově k provozování nehlídaného parkoviště. Pronajímatelem parkoviště budou městské služby Rýmařov s.r.o.

1894/76/02

Rada města schvaluje úpravu platu odborné vedoucí Městského muzea Rýmařov, Bc. Leoně Pleské, dle předloženého návrhu s účinností od 1.7.2002.

1895/76/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit udělení pamětní medaile města Rýmařov Mgr. Jiřímu Karlovi za zásluhy při rozvoji města,

1895/76/02 b)

Rada města ukládá komisi pro kulturu předložit nejpozději do 26.8.2002 další návrhy na ocenění. významných osobností města.

1896/76/02

Rada města souhlasí s přidělením nově vybudovaných bytů č.p. 197, Opavská 45 v Janovicích, na základě nejvyšší nabídky, předložené městu, k získání práva k nájmu bytu.

1897/76/02

Rada města schvaluje účast starosty města Ing. Pavla Koláře na podpisu přátelské smlouvy mezi městy Schotten a Ozimek v německém městě Schotten ve dnech 12.-14.7.2002.

1898/76/02 a)

Rada města neschvaluje zapůjčení objektu na tř. Hrdinů 48 v Rýmařově MŠ Rýmařov, Revoluční 30,

1898/76/02 b)

Rada města ukládá odboru SZ doplnit předložený materiál o ekonomický rozbor nákladů, na eventuální zprovoznění budovy na tř. Hrdinů 48, jako mateřské školy.

1899/76/02

Rada města souhlasí s přijetím neinvestiční účelové dotace od Moravskoslezského kraje na rok 2002, na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů JPO II ve výši 125.000,-Kč.


 

…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317