Dnes je sobota 27.11.2021 13:15, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 79
konaného v řádném termínu, dne 26.8.2002

1947/79/02

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 77/2002.

1948/79/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města akceptovat a schválit jako rozpočtová opatření roku 2002 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu v období od 6/2002 do 7/2002 v celkové částce dle předloženého ná

1948/79/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2002 o částku dle předloženého návrhu + doplňky vzešlé z jednání rady města,

1948/79/02 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zahrnutí příjmu půjčky prostředků od Bytermu Rýmařov jako dočasného převodu přijatých kau-cí v částce 900 tis. Kč do okruhu operací financování,

1948/79/02 d)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2002 o částku dle předloženého návrhu + doplňky vzešlé z jednání rady města, tj. výdaje na činnost církví, diakonie, oprava komunikací a ukládá HO za-pracovat tyt

1949/79/02 a)

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Nemocnici s.r.o. Rýmařov na částečné pokrytí nákladů spojených s vydáním publikace u příležitosti 90 let nemocnice ve výši 5 000 Kč,

1949/79/02 b)

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Okresní hospodářské komoře Bruntál za pravidelné zasílání zpravodaje a poskytování informací související s podnikáním ve výši 5 000 Kč,

1949/79/02 c)

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Diakonii ČCE Rýmařov na částečné pokrytí výdajů na pořízení jídlo-nosičů s termoobalem ve výši 10 000 Kč.

1950/79/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit hodnocení dokumentu "Cíle a prostředky správy města do r. 2002".

1951/79/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2985 v k.ú. Rýmařov.

1952/79/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 149 v k.ú. Rýmařov.

1953/79/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1176 v k.ú. Rýmařov.

1954/79/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1462 v k.ú. Rýmařov.

1955/79/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 535 v k.ú. Jamartice.

1956/79/02

Rada města neschvaluje záměr pronájmu pozemků parc.č. 3234, 3235 v k.ú. Rýmařov.

1957/79/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1499/1 v k.ú. Rýmařov Pavlu Kraváčkovi na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1958/79/02

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 279 v k.ú. Edrovice Josefu Machalíčkovi na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1959/79/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2347 v k.ú. Rýmařov manželům Romanu a Evě Snášelovým na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1960/79/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 419 v k.ú. Rýmařov manželům Marii a Františku Závadovým na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1961/79/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 419 v k.ú. Rýmařov Boženě Kotvaldové na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1962/79/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 419 v k.ú. Rýmařov Evě Těšínské na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1963/79/02

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 419 v k.ú. Rýmařov Anně Mlčůchové na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1964/79/02

Rada města schvaluje pronájem částí pozemku parc.č. 419 v k.ú. Rýmařov Libuši Kuzmíkové na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel s podmínkou uvolnění jedné části zahrádky, projeví-li o ni v pozdější době zájem jiný nájemník nemající v nájmu žádnou část pře

1965/79/02

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Národní 9 v Rýmařově.

1966/79/02

Rada města schvaluje výpověď z pronájmu nebytových prostor v části objektu Palackého 11 v Rýmařově firmě JAVI TUNING s.r.o.

1967/79/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 375/19/00 ze dne 14.12.2000,

1967/79/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 267/1 v k.ú. Janušov.

1968/79/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 145/1 v k.ú. Stránské.

1969/79/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 145/1 a pozemku parc.č. 146, vše v k.ú. Stránské.

1970/79/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemku parc.č. 2102 za pozemek parc. č. 2103, vše v k.ú. Rýmařov.

1971/79/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1126/3 v k.ú. Rýmařov,

1971/79/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1126/1 v k.ú. Rýmařov.

1972/79/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 692 v k.ú. Rýmařov,

1972/79/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 691 v k.ú. Rýmařov.

1973/79/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 2145 v k.ú. Rýmařov.

1974/79/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1483 a pozemku parc.č. 1561, vše v k.ú. Rýmařov.

1975/79/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemků parc.č. 28/1, 30, vše v k.ú. Stránské.

1976/79/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vykoupení částí pozemků parc.č. 2104 a 2105 v k.ú. Rýmařov.

1977/79/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v usnesení ZM č. 251/14/00 ze dne 20.4.2000 změnu kupujícího pozemku pod stavbou garáže parc.č. 938 v k.ú. Rýmařov z původně schválených manželů Marie a Květoslava Majerových, Divadelní 8, Rýmařov na Jiř

1978/79/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej obytného domu číslo popisné 702, třída Hrdinů 9 v Rýmařově, včetně pozemku parc.č. 725/1 v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví:- manželům Petře a Milanu Zlámalovým, podíl 66,2%, za cenu

1979/79/02

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Jiřím a Alenou Mackovými, bytem Rýmařov, Příkopy č. 11 a Vlastimilem Hýblem, bytem Rýmařov, Divadelní č. 6.

1980/79/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Hornoměstská č. 11 v Rýmařově s Michalem Pišťáčkem na dobu určitou do 31.8.2003.

1981/79/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 17 na ulici Příkopy č. 6 v Rýmařově s Mgr.Dr. Jaromírem a MUDr. Michaelou Souškovými na dobu určitou do 31.8.2004.

1982/79/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 na ulici Větrná č. 23 v Rýmařově s Lubomírem a Marií Strbáčkovými na dobu určitou do 31.8.2004.

1983/79/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7 na ulici Julia Sedláka č. 22 v Rýmařově s Markem Václavíkem na dobu určitou do 31.8.2003.

1984/79/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12 na ulici Julia Sedláka č. 28 v Rýmařově s Alešem Baborovským na dobu určitou do 31.8.2003.

1985/79/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11 na ulici Sokolovská č. 40 v Rýmařově s Jiřím Holešem a Lenkou Tesařovou na dobu neurčitou.

1986/79/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 na ulici Radniční č. 7 v Rýmařově s Miroslavem Trličíkem na dobu určitou do 31.8.2004.

1987/79/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici Hornoměstská č. 28 v Rýmařově s Janou Poběškovou na dobu určitou do 31.8.2004.

1988/79/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 na ulici Divadelní č. 8 v Rýmařově s Vojtěchem a Boženou Slezákovými na dobu určitou do 31.8.2003.

1989/79/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Sokolovská č. 44 v Rýmařově s Dušanem a Soňou Janíkovými na dobu neurčitou.

1990/79/02

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici Radniční č. 3 v Rýmařově s Ladislavem Stuchlíkem.

1991/79/02

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 na náměstí Míru č. 27 v Rýmařově s Vlastimilem a Helenou Novákovými na dobu určitou do 31.12.2002.

1992/79/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 3+1 v Jamarticích č. 115 D. Cetkovskému a J. Klišíkové, s podmínkou úhrady dlužného nájemného ve výši 17.133,- Kč a s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.8.2003.

1993/79/02

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 10 o velikosti 1+1 na ulici Opavská č. 15 v Rýmařově Miroslavu Mecnerovi, s podmínkou uhrazení dlužného nájemného ve výši 22.301,- Kč a s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.8.2003.

1994/79/02 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost části usnesení ZM č. 658/28/02, týkající se Ivo Kaplana,

1994/79/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 5 na ulici Sokolovská č. 50a v Rýmařově s Přemyslem Baďurou,

1994/79/02 c)

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na byt č. 5 na ulici Sokolovská č. 50a v Rýmařově s Přemyslem Baďurou.

1995/79/02 a)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 1857/75/02,

1995/79/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 706/30/02,

1995/79/02 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 1, bezba-riérový, na ulici Sokolovská č. 50a v Rýmařově s Vladimírem Bartíkem,

1995/79/02 d)

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na byt č. 1, bezbariérový, na ulici Sokolovská č. 50a v Rýmařově s Vladimírem Bartíkem.

1996/79/02 a)

Rada města schvaluje doplnění „Pravidel pro postup občanů a orgánů města při pronájmu bytů“ takto: v případech ustanovení čl. G odst. 4 a 5 může rada města po uplynutí lhůty 5 let od nástupu do zaměstnání, pro které byl nájem-ci nebo uživateli byt přiděle

1996/79/02 b)

Rada města schvaluje doplnění textu „Smlouvy o nájmu bytu“ v čl. II takto: nejdříve po uplynutí doby 5 let od přidělení bytu a sjednání nájemní smlouvy může rada města, po zhodnocení účelu naplňování vzniku této nájemní smlouvy, změnit smlouvu o nájmu byt

1997/79/02

Rada města neschvaluje úpravu základního nájemného za byt na ulici Opavská č. 130 v Janovicích, jehož nájemcem je Jiří Kukliš.

1998/79/02

Rada města schvaluje poskytnutí odměny Ivě Valové, ředitelce MŠ Janovice, při dovršení padesáti let věku k ocenění jejích pracovních zásluh dle předloženého návrhu.

1999/79/02

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit udělení pamětní medaile města Rýmařova Františku Pohankovi, za dlouholetou záslužnou činnost v oblasti sportu v Rýmařově.

2000/79/02

Rada města schvaluje použití městského znaku k výrobě samolepek firmy NEVEL Grafik z Trutnova.

2001/79/02 a)

Rada města schvaluje opatření, jímž se stanovuje řád veřejného pohřebiště pro město Rýmařov,

2001/79/02 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV č. 74/02, která zruší OZV č. 29/95, kterou se vydává řád pro pohřebiště.

2002/79/02 a)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 1501/64/01 ze dne 19.11.2001 a č. 1605/68/02 ze dne 14.1.2002,

2002/79/02 b)

Rada města stanovuje od 1.9.2002 celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu v Rýmařově na 48,34.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317