Dnes je sobota 4.12.2021 3:35, svátek slaví: Barbora
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 47
konaného v řádném termínu, dne 26.2.2001

1103/47/01

RM neschvaluje výměnu bytů mezi manželi Daliborem a Miroslavou Monincovými, bytem Příkopy č. 6 a Michalem Schwarzem, bytem nám. Míru č. 15 v Rýmařově.

1104/47/01

RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 na ulici Hornoměstská č. 59 v Rýmařově Rostislavu Sokolovi na dobu určitou do 30.6.2001.

1105/47/01

RM schvaluje seznam uchazečů pro přidělení bytu na rok 2001 dle předloženého návrhu.

1106/47/01

RM schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+0 na ulici Julia Sedláka č. 28 v Rýmařově Ing. Haně Cisárikové s podmínkou uzavření nájemní smlouvy do 31.12.2001.

1107/47/01

RM schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 1+1 na tř. Hrdinů č. 47 v Rýmařově manželům Karlu a Renatě Orságovým s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na 1 rok.

1108/47/01

RM schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+1 na tř. Hrdinů č. 47 v Rýmařově Miloslavu Chytilovi s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na 1 rok.

1109/47/01

RM schvaluje přidělení bytu č. 7 o velikosti 2+1 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově Lidmile Pinterové s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na 1 rok.

1110/47/01

RM trvá na svém usnesení č. 973/41/00 ze dne 6.11.2000.

1111/47/01

RM schvaluje změnu nájemce na pronájem p.č. 1042 v k.ú. Rýmařov z původního nájemce Zdeňka Pletky na manželku Simonu Pletkovou.

1112/47/01

RM schvaluje změnu nájemce na pronájem p.č. 1157/6 v k.ú. Rýmařov z původního nájemce Julie Cábové na Jana Giče.

1113/47/01

RM schvaluje pronájem části p.č. 836/1 v k.ú. Rýmařov Pavlu Václavíkovi na dobu neurčitou za cenu dle pravidel o pronájmu.

1114/47/01

RM schvaluje p.č. 1361/8 v k.ú. Rýmařov manželům Šlechtovým na dobu neurčitou za cenu dle pravidel o pronájmu. V nájemní smlouvě bude smluvně zajištěn zákaz budování oplocení či jakýchkoliv staveb z hlediska zachování nutné proluky mezi bloky RD z důvodu

1115/47/01

RM bere na vědomí výpověď z pronájmu jedné kanceláře v objektu Palackého 11, Rýmařov Ing. Františka Horáka.

1116/47/01

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje p.č. 3125 v k.ú. Rýmařov.

1117/47/01

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje obytných domů z majetku města dle předloženého návrhu.

1118/47/01

RM schvaluje odpočet nákladů na opravu oken ve výši 10.000,- Kč z nájemného objektu Žižkova 29, Rýmařov firmě MK Fruit, s.r.o.

1119/47/01

RM schvaluje vrácení částky 1.786,- Kč Ing. Hubertu Holešovi, kterou uhradil MěNV Rýmařov za koupi pozemku v Harrachově, který se neuskutečnil.

1120/47/01

RM souhlasí s prodejem kulečníkového stolu s příslušenstvím z evidence SVČ za cenu 13.000,- Kč.

1121/47/01

RM schvaluje provedení výběru na pronájem nebytových prostor v objektu tř. Hrdinů 33, Rýmařov formou dražby na výši nájemného, mezi žadateli přihlášenými v řádném termínu dle pravidel.

1122/47/01

RM schvaluje poskytnutí grantu Občanskému sdružení Svazu Němců města Rýmařova ve výši 5.000,- Kč na setkání německé menšiny v měsíci červenci 2001. Finanční příspěvek je určen na autobusovou dopravu členů na hromadné setkání v Šumperku.

1123/47/01

RM schvaluje poskytnutí finačních příspěvků v rámci Programu rozvoje výchovné, vzdělávací a tělovýchovné činnosti, účelného využívání volného času dětí a mládeže, jejich nadání a talentu na rok 2001 dle předloženého návrhu.

1124/47/01

RM souhlasí s tím, aby mandatáři Ing. Štěpánu Kovářovi byla za výkon funkce jednatele firmy Teplo Rýmařov, s.r.o., vyplácena s platností od 1.2.2001 úplata dle předloženého návrhu.

1125/47/01

RM souhlasí s tím, aby mandatáři Ing. Petru Kloudovi byla za výkon funkce manažera firmy Městské služby, s.r.o., vyplácena s platností od 1.2.2001 úplata dle předloženého návrhu.


................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317