Dnes je sobota 4.12.2021 4:19, svátek slaví: Barbora
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 50
konaného v mimořádném termínu, dne 19.4.2001

1194/50/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Smlouvu dle § 48 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, mezi Městem Rýmařov a Obcí Malá Morávka, za účelem financování dostavby kanalizace.

1195/50/01

Rada města bere na vědomí podmínky zadání, seznam obeslaných uchazečů, členy hodnotící komise a členy komise pro otevírání obálek pro veřejnou soutěž na zhotovitele stavby "Inženýrské sítě Rýmařov I - východ", dle předloženého návrhu.

1196/50/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o převzetí práv a povinností dle přílohy, za účelem zajištění financování investic společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o.. Leasingová smlouva bude obsahovat cenu, která nepřevýší 20,5 mil. Kč.

1197/50/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod z majetku města do majetku společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. technologických staveb z majetku užívaného dřívějším s. p. Tepelné hospodářství Rýmařov, zahrnujících parovodní, teplovodní, plynovodní

...........................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317