Dnes je úterý 7.12.2021 14:30, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 51
konaného v řádném termínu, dne 30.4.2001

1198/51/01

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 49/2001 a č. 50/2001.

1199/51/01

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy na byt. č. 1 na ulici Hornoměstská č. 20 v Rýmařově, z manželů Eduarda a Růženy Jánských na manžele Petra a Drahomíru Jánských.

1200/51/01

Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Hornoměstská č. 11 v Rýmařově s Martinem Byrtusem.

1201/51/01

Rada města bere na vědomí podmínky zadání, seznam obeslaných uchazečů, členy hodnotící komise a čle-ny komise pro otevírání obálek pro veřejnou soutěž na zhotovitele stavbya) „Bytový dům s malometrážními byty Rýmařov – Havlíčkova“,b) „Vestavby půdních

1202/51/01

Rada města schválila společnosti Teplo, s.r.o., Rýmařova) rozdělení hospodářského výsledku za rok 2000,b) účetní závěrku roku 2000,vše dle návrhu jednatele společnosti.

1203/51/01

Rada města schválila společnosti Teplo, s.r.o., Rýmařova) upravený plán investic na rok 2001,b) odprodej plynovodu na ulici Revoluční – Opavská za cenu dle projednání v dozorčí radě.

1204/51/01

Rada města schválila za rok 2000a) odměny členům dozorčí rady společnosti Teplo, s.r.o., Rýmařov dle návrhu jednatele,b) odměnu jednatele dle návrhu dozorčí rady.

...............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317