Dnes je sobota 4.12.2021 2:42, svátek slaví: Barbora
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 64
konaného v řádném termínu, dne 19.11.2001

1499/64/01

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 63/2001.

1500/64/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu městaa) zvolit Ing. Jaroslava Bezpalce, CSc., nar. 9.5.1935, bytem Rýmařov, Příkopy 5, do funkce přísedícího Krajského soudu v Ostravě na volební období 2002 – 2006,b) zvolit do funkce přísedícího Okresního soudu v

1501/64/01

Rada města stanovuje od 1.1.2002 celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu v Rýmařově na 44,2.

1502/64/01 a)

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o výsledku hospodaření Bytermu Rýmařov ke 30.9.2001,

1502/64/01 b)

Rada města ukládá řediteli Bytermu předložit RM k hodnocení návrh odpisu pohledávek

1503/64/01

Rada města schvaluje vyplacení zálohy na roční odměnu za rok 2001 řediteli Bytermu Jiřímu Mrázkovi dle předloženého návrhu.

1504/64/01

Rada města souhlasí se zrušením 3 vkladových běžných účtů města u pobočky Komerční banky Bruntál (účtů 1038-1421-771/0100, 9021-1421-771/0100 a 16010-1421-771/0100), které jsou dlouhodobě bez pohybu. Konečné zůstatky prostředků těchto účtů převést do příj

1505/64/01 a)

Rada města ruší platnost usnesení č. 1480/63/10,

1505/64/01 b)

Rada města schvaluje přidělení náhradního bytu č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Radniční č. 5 v Rýmařově Františku Dvořáčkovi na dobu neurčitou a uděluje Františku Dvořáčkovi výjimku na zaplacení kauce na byt.

1506/64/01 a)

Rada města souhlasí se stanovením prodejní ceny 4 bytů v objektech nám. Míru č.10 a č.11 v Rýmařově-varianta E,

1506/64/01 b)

Rada města bere na vědomí informaci o získání dotace na výstavbu 4 bytů v objektech nám. Míru č.10 a č.11 v Rýmařově ve výši 1.249 tis. Kč,

1506/64/01 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zahájení výstavby podkrovních bytů v objektech nám. Míru č.10 a č.11 v Rýmařově v ceně 2.498 tis. Kč,

1506/64/01 d)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dohodu o splátkách 4 bytů v objektech nám. Míru č. 10 a č. 11 v Rýmařově dle předloženého návrhu.

1507/64/01 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s přípravou podprojektů v rámci programu SAPARD rekonstrukce bazénu v Břidličné,

1507/64/01 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s přípravou podprojektů v rámci programu SAPARD rekonstrukce místních komunikací v obcích Rýmařovska, včetně nákladů nezbytných na pořízení dokumentů nutných k přihlášce.

1508/64/01 a)

Rada města bere na vědomí výsledek hlasování občanů Rýmařova k otázce krajského uspořádání, konaného ve dnech 12. - 17.11.2001,

1508/64/01 b)

Rada města prohlašuje, že výsledek hlasování nezakládá důvod ke změně usnesení ZM č. 473/23/01 ze dne 21.6.2001.


.............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317