Dnes je sobota 4.12.2021 3:33, svátek slaví: Barbora
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 67
konaného v mimořádném termínu, dne 17.12.2001

1565/67/01

Rada města schvaluje předložený ceník hřbitovních služeb od 1.1.2002.

1566/67/01

Rada města schvaluje cenu za celoroční svoz komunálního odpadu pro podnikatelský sektor a právnické osoby, dle předloženého návrhu.

1567/67/01

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč na mezinárodní veletrh Regiontour 2002. Příspěvek čerpat z kapitoly 2140-CR.

1568/67/01

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku za rok 2001 ve výši 5.000,-Kč Okresní hospodářské komoře Bruntál.

1569/67/01

Rada města schvaluje vyplacení odměny za rok 2001 tajemníkovi Ing. Jiřímu Furikovi dle předloženého návrhu.

1570/67/01 a)

Rada města souhlasí, aby budova na ul. Julia Sedláka č. 18 v Rýmařově byla používána pro potřeby MěÚ v souvislosti s 2. etapou reformy veřejné správy,

1570/67/01 b)

Rada města ukládá, z důvodu odchodu škol z budovy na ul. Julia Sedláka č.18 v Rýmařově po ukončení školního roku 2001-2002, připravit návrh na zmírnění dopadu ztráty počtu učeben na školství.

1571/67/01

Rada města bere na vědomí ústní zprávu jednatele společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. o vývoji hospodářské situace společnosti v roce 2001 a o ceně tepla pro rok 2002.


..............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317