Dnes je úterý 7.12.2021 14:19, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 23
konaného v řádném termínu, dne 10.1.2000

573/23/00

MěR bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání městské rady č. 22/99.

574/23/00

MěR schvaluje přidělení malometrážního bytu č. 9 na Bartákově ulici č. 24 v Rýmařově Janě Glocklové na dobu 1 roku.

575/23/00

MěR schvaluje přidělení malometrážního bytu č. 6 na Bartákově ulici č. 24 v Rýmařově manželům Červeňákovým na dobu 3 měsíců.

576/23/00

MěR schvaluje výměnu bytů mezi Štefanem Ištvánem, byt č. 1, Opavská č. 130, Janovice a Pavlou Lašákovou, byt č. 5, Opavská č. 130, Janovice.

577/23/00

MěR schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 na třídě Hrdinů č. 56 v Rýmařově Jaroslavě Krmíčkové na dobu určitou do 31.12.2000 s podmínkou, že zbývající část dlužného nájemného bude uhrazena nejpozději do 20.1.2000.

578/23/00

MěR schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+1 na ulici Příkopy č. 6 v Rýmařově Vilému Sokolovi.

579/23/00

MěR trvá na svém původním usnesení č. 538/22/99 ze dne 13.12.1999 o neschválení prodloužení nájemní smlouvy Petru Cabalkovi.

580/23/00

MěR neschvaluje přednostní řešení bytové situace Miroslava Baláže.

581/23/00 a)

MěR schvaluje nezařazení žádostí Miroslava Doležela, Romana Blaška, Květoslavy Machačové a České spořitelny, a.s. do seznamu uchazečů pro přidělení bytu na rok 2000,

581/23/00 b)

MěR schvaluje předložený seznam uchazečů pro přidělení bytu v roce 2000 s navrženými úpravami.

582/23/00 a)

MěR ruší usnesení č. 564/22/99 ze dne 13.12.1999 o pronájmu nebytových prostor v objektu na náměstí Míru č. 13 v Rýmařově k zajištění provozu Městského a turistického informačního střediska,

582/23/00 b)

MěR schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu na náměstí Míru č. 13 v Rýmařově k zajištění provozu Městského a turistického informačního střediska Ing. Lucii Kamenské a Renatě Karlové - podnikatelský servis Grafyko, ke dni 1.2.2000 na dobu neurčitou

583/23/00

MěR schvaluje vyplacení odměny za mimořádně vykonávanou práci nad rámec pracovní náplně za 4. čtvrtletí 1999 tajemníkovi Ing. Jiřímu Furikovi, ve výši dle předloženého návrhu.


..............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317