Dnes je úterý 7.12.2021 14:18, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 33
konaného v mimořádném termínu, dne 13.6.2000

791/33/00

MěR jmenuje Ing. Rostislava Mezihoráka členem konkurzní komise za Město Rýmařov pro konkurzní řízení na místo ředitele Základní školy Rýmařov, 1. máje 32.

792/33/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej RD Jamartice čp. 14 včetně p.č. 273 v k.ú. Jamartice manželům Milanovi a Marii Rechtorikovým za cenu 199.983,- Kč s tím, že náklady spojené s převodem jsou již zahrnuty v ceně.

793/33/00 a)

MěR doporučuje MZ schválit: rozpočtové opatření k pokrytí financování projektové dokumentace, dle přiložené studie, na rekonstrukci dětského oddělení Nemocnice s.r.o. Rýmařov,

793/33/00 b)

MěR doporučuje MZ schválit: závazek města uhradit 20 % finančních nákladů spojených s rekonstrukcí dětského oddělení Nemocnice s.r.o. Rýmařov.


...............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317