Dnes je úterý 7.12.2021 13:50, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 34
konaného v řádném termínu, dne 26.6.2000

794/34/00

MěR bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání městské rady č. 32 a 33/00.

795/34/00

MěR bere na vědomí zprávu z oblasti kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

796/34/00

MěR schvaluje doplatky odměn za rok 1999 ředitelce městské knihovny a řediteli SVČ dle předloženého návrhu.

797/34/00

MěR doporučuje MZ schválit odměnu Mgr. Vratislavu Konečnému ve výši 10.000,- Kč, za zpracování konceptu městské kroniky za rok 1999.

798/34/00

MěR schvaluje vrácení zaplacené zálohy 38.003,- Kč na prodej podílu na domě Fučíkova 4, Rýmařov, který nebyl realizován, Květuši Černíčkové.

799/34/00

MěR schvaluje vrácení zaplacené zálohy 23.056,- Kč na prodej podílu na domě Opavská 37, Rýmařov, který nebyl realizován, manželům Fritscherovým.

800/34/00

MěR schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v objektu nám. Míru 6, Rýmařov TJ Jiskra Rýmařov ke dni 30.6.2000 dohodou.

801/34/00

MěR schvaluje výměnu bytů mezi Štefanem Štulou, Jungmanova 4, Rýmařov a Alžbětou Štulovou, Jamartice č. 107.

802/34/00

MěR schvaluje přidělení bytu č. 8 o velikosti 3+1 na ulici Pivovarská č. 12 v Rýmařově manželům Pavlu a Andrei Fábryovým.

803/34/00

MěR schvaluje výměnu bytu č. 4 o velikosti 2+1 na Příkopech č. 11 manželům Vladimíru a Šárce Kistanovým za volný byt č. 15 o velikosti 3+1 na Příkopech č. 9 v Rýmařově.

804/34/00

MěR schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 2+1 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově manželům Vlastimilu a Vendule Baďurovým. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

805/34/00

MěR schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+1 na Opavské ulici č. 130 v Janovicích Marii Zemanové.

806/34/00

MěR neschvaluje Iloně Přerovské prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 na ulici U Rybníka č. 2 v Rýmařově.

807/34/00

MěR schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v Ondřejově č. 94 Marii Dunkové na dobu určitou do 30.6.2001.

808/34/00

MěR neschvaluje Romanu Pišťáčkovi prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10 na ulici Okružní č. 7 v Rýmařově.

809/34/00

MěR schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10 na ulici Hornoměstská č. 51 v Rýmařově Petru Kroutilovi na dobu určitou do 31.7.2001.

810/34/00

MěR schvaluje změnu uživatele bytu č. 2 na Čapkové ulici č. 10 v Rýmařově ze slečny Kumi Naidoo na slečnu Kerri Jean Evonuk.

811/34/00

MěR schvaluje obnovení nájemní smlouvy na byt č. 4 na Bartákové ulici č. 24 v Rýmařově Zdeňce Turtákové na dobu 1 roku.

812/34/00

MěR neschvaluje poskytnutí slevy z čistého nájemného u nebytových prostor na náměstí Míru č. 10 a 11 z důvodu rekonstrukce části domu.

813/34/00

MěR navrhuje vyplacení mimořádné odměny za 1. pololetí 2000 Mgr. Gabriele Motykové v maximální možné výši dle uvážení Školského úřadu Bruntál.

814/34/00

MěR schvaluje za pronájem nebytových prostor na nám. Míru č. 26 v Rýmařově cenu ve výši 800,- Kč/m2 (hlavní plochy) a 560,- Kč/m2 (vedlejší plochy).


................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317