Dnes je úterý 7.12.2021 12:57, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 36
konaného v řádném termínu, dne 21.8.2000

840/36/00

MěR bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání městské rady č. 35/2000.

841/36/00 a)

MěR bere na vědomí informaci o situaci ve společnosti VaK Bruntál, a.s.,

841/36/00 b)

MěR souhlasí s dosavadním postupem starosty Ing. Pavla Koláře a RNDr. Františka Čermáka, při ochraně majetkových práv města ve VaK Bruntál, a.s., ve smyslu závěrů přijatých MZ,

841/36/00 c)

MěR ukládá starostovi Ing. Pavlu Kolářovi a RNDr. Františku Čermákovi postupovat na valných hromadách v rámci ujednání obcí na poradě, konané dne 21.8.2000 na Obecním úřadě Huzová.

842/36/00

MěR schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu nám. Míru 6 v Rýmařově Městskému muzeu Rýmařov na zkušební dobu do 31.12.2000.

843/36/00

MěR schvaluje poskytnutí finančních příspěvků školám, organizacím a institucím na podporu výchovně vzdělávací, kulturně společenské a sportovní činnosti na rok 2000 dle předloženého návrhu.

844/36/00

MěR schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 3+1 na Opavské ulici č. 128 v Janovicích Robertu Hamplovi a Marii Štrbíkové s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

845/36/00

MěR schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+0 na ulici U Rybníka č. 2 v Rýmařově Petru Doleželovi.

846/36/00

MěR schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1 na Příkopech č. 11 v Rýmařově Miroslavě Lounové. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

847/36/00

MěR schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 na Příkopech č. 15 v Rýmařově manželům Jiřímu a Evě Konečným na dobu určitou 1 rok.

848/36/00

MěR schvaluje změnu nájemní smlouvy na byt na ulici Bartákova č. 35 v Rýmařově z Vlastimily Ondrákové na Sylvii Vykrutíkovou.

849/36/00

MěR schvaluje změnu nájemní smlouvy na byt na Příkopech č. 15 v Rýmařově z manželů Václava a Bohumily Pytlíčkových na Martinu Pytlíčkovou s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. V případě nedodržení splátkového kalendáře ztrat

850/36/00

MěR schvaluje poskytnutí přístřeší Miroslavu Ovčačíkovi v holobytech na ulici Julia Fučíka v Rýmařově na dobu určitou 6 měsíců.

851/36/00

MěR neschvaluje obnovení nájemní smlouvy na byt č. 9 na Bartákové ulici č. 24 v Rýmařově Marcele Turtákové.


.............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317