Dnes je úterý 7.12.2021 13:49, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 39
konaného v mimořádném termínu, dne 9.10.2000

934/39/00

MěR schvaluje pronájem nebytových prostor v objektech Žižkova 29, Rýmařov, firmě MK Fruit, s.r.o., Šumperk, za celkové nájemné 300.000,- Kč za rok, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce od 15.10.2000.

935/39/00

MěR souhlasí s ukončením pronájmu nebytových prostor v objektu Nádražní 5, Rýmařov, dohodou s Krnovskou obchodní společností, s.r.o., ke dni 1.10.2000.

936/39/00

MěR souhlasí s přemístěním baru Cherry pana Zimáka ze současných prostor v předsálí SVČ, do prostor bývalé restaurace Jednoty v budově SVČ na Okružní 10 v Rýmařově. Podmínky podnájemní smlouvy budou před podpisem předloženy k odsouhlasení MěÚ.

937/39/00

MěR schvaluje koncept stanoviska města, dle usnesení MZ č. 299b)/17/00, který bude odeslán na OkÚ.

938/39/00

MěR navrhuje MZ ukončit práci komise zřízené dle usnesení MZ č. 262b)/14/00, neboť současný smysl činnosti komise byl naplněn přijetím a splněním usnesení MZ č. 299/17/00.


....................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317