Dnes je úterý 7.12.2021 14:16, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 43
konaného v řádném termínu, dne 18.12.2000

1020/43/00

RM bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 41 - 42/2000.

1021/43/00

RM schvaluje setrvání Mgr. Heleny Nejedlé ve funkci ředitelky Městské knihovny Rýmařov do 31.8.2001 a postup dle předloženého návrhu.

1022/43/00

RM schvaluje plat ředitelce SVČ Rýmařov Petře Mížové od 13.11.2000 dle předloženého návrhu.

1023/43/00

RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vydání občasníku svobodné kultury NUTIS.

1024/43/00

RM schvaluje Pravidla programů podpory sportu v Rýmařově dle předloženého návrhu.

1025/43/00

RM nedoporučuje ZM schválit záměr vyhlášení části Janovic za vesnickou památkovou zónu.

1026/43/00

RM bere na vědomí 1. návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2001.

1027/43/00

RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 na tř. Hrdinů č. 56 Vlastě Janoškové na dobu určitou do 31.12.2001.

1028/43/00

RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Nádražní č. 5 v Rýmařově manželům Zdeňku a Heleně Palovým na dobu určitou do 31.12.2001.

1029/43/00

RM schvaluje přidělení bytu č. 5 na ulici Julia Sedláka č. 18a v Rýmařově Janě Greplové, s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2001.

1030/43/00

RM schvaluje poskytnutí ubytování Martinu Kouřilovi v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2001.

1031/43/00

RM schvaluje vrácení zaplacených záloh na prodej podílu na domě U Lomu 10, Rýmařov manželům Vratislavu a Františce Hájkovým a manželům Eduardu a Vlastě Berečkovým.

1032/43/00

RM souhlasí s vyplacením mimořádných odměn vedoucím odborů a tajemníkovi MěÚ dle předloženého návrhu.

1033/43/00

RM schvaluje, ve smyslu zásad stanovených usnesením MZ č. 412/26/98, odměny za činnost KPOZu v roce 2000 dle předloženého návrhu.

1034/43/00

RM schvaluje poskytnutí dárku prvnímu občánkovi města Rýmařova v r. 2001 v hodnotě 2.000,- Kč.

1035/43/00

RM schvaluje předložený plán zasedání RM na rok 2001.

1036/43/00 a)

RM na základě usnesení MZ č. 344/18/00 schvaluje odvolání Ing. Ivana Soviše z dozorčí rady Tepla Rýmařov, s.r.o.,

1036/43/00 b)

RM na základě usnesení MZ č. 344/18/00 schvaluje člena dozorčí rady Tepla Rýmařov, s.r.o., Ing. Miloslava Marka, bytem Rýmařov, Pivovarská 8.

1037/43/00

RM souhlasí s úhradou projektové dokumentace pro stavební povolení ve výši 19.210,- Kč pro opravy objektu Evženka.

1038/43/00

RM ukládá, na základě jednání ZM dne 14.12.2000, HO zajistit vypracování nezávislého právního posouzení postupu ve věci finančního vyrovnání SŠCRaM.

1039/43/00

RM ruší platnost usnesení č. 982/41/00 ze dne 6.11.2000.

1040/43/00 a)

RM schvaluje rozšíření souboru movitého a nemovitého majetku pronajatého Nemocnici s.r.o. Rýmařov o budovu stravovacího pavilonu na parcele č. 451/5 v k.ú Rýmařov,

1040/43/00 b)

RM schvaluje zvýšení nájemného za rok 2000 o 10 tis. Kč.


..............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317