Dnes je úterý 30.11.2021 13:41, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 29
konaného v mimořádném termínu, dne 15.5.2002

671/29/02 a)

schvaluje k realizaci stavbu dobudování kanalizace v levobřežní části města Rýmařova včetně Edrovic a Janovic, která bude financována z nenávratné dotace SFŽP ČR do výše 80 % rozpočtových nákladů, schválené MŽP ve výši 63 764 tis. Kč,

671/29/02 b)

schvaluje záměr přijmout k financování spoluúčasti města na nákladech stavby dlouho-dobý úvěr do výše 20 000 tis. Kč, splatný do 8 – 10 let,

671/29/02 c)

schvaluje zajištění úvěru bianco směnkami. Budeli banka požadovat zajištění úvěru i nemovitostmi, budou vybrány nemovitosti z majetku města Rýmařova vč. pozemků z následujícího seznamu:název - adresa - č. pop. - č.parc. - účetní cenaAdmin.budova - Žižkova 29 - 545 - 2113 - 1 180 238,-Budova kina - Divadelní 13 - 454 - 626 - 4 449 336,-Prov.budova - Sokolovská 32 - 437 - 588 - 2 198 433,-Obytný dům - Bartákova 19 - 1025 - 577 - 2 038 408,-Obytný dům - Bartákova 20,22 - 889 - 819/2, 819/1 - 2 806 044,-Obytný dům - Divadelní 4,6,8 - 357 - 655 - 2 630 635,-Obytný dům - Hornoměstská 47,49,51 - 853 - 367,366,365 - 4 095 152,-Obytný dům - Marxova 1 - 582 - 2188 - 1 631 730,-Obytný dům - Okružní 7 - 736 - 2313 - 1 540 294,-Prov.budova - Hornoměstská 67 - 871- 382 - 1 616 494,-vše v k.ú. Rýmařov,

671/29/02 d)

zmocňuje starostu města jednáním s poskytovatelem úvěru o uzavření tohoto úvěru a zmocňuje jej k podepsání potřebných dokumentů;

672/29/02 a)

schvaluje uzavření smlouvy o režimu užívání bytu A v půdní vestavbě na náměstí Míru č. 10 v Rýmařově s Jarmilou Vrobelovou,

672/29/02 b)

schvaluje uzavření smlouvy o režimu užívání bytu C v půdní vestavbě na náměstí Míru č.11 v Rýmařově s Blankou Škutovou................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317