Dnes je úterý 30.11.2021 13:51, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 21
konaného v mimořádném termínu, dne 22.2.2001

409/21/01

bere na vědomí informaci o způsobu tvorby ceny vodného pro rok 2001;

410/21/01

ukládá radě města projednat výroční zprávy společností VaK Bruntál, a.s. a BRVOS Bruntál, s.r.o. za rok 2000 a seznámit s nimi zastupitelstvo města;

411/21/01

ukládá radě města vytvořit z místních odborníků pracovní skupinu, která posoudí možnosti alternativního zásobování města pitnou vodou. Průběžnou zprávu předložit na červnovém jednání městského zastupitelstva.
.................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317