Dnes je sobota 27.11.2021 14:26, svátek slaví: Xenie
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 25
konaného v řádném termínu, dne 18.10.2001

519/25/01

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání ZM č. 24;

520/25/01

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 7. 9. 2001 do 18. 10. 2001;

521/25/01

bere na vědomí zprávu o poskytování sociálních služeb ve městě Rýmařově v období od 12/1998 - 9/2001;

522/25/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 436/4 v k.ú. Rýmařov;

523/25/01 a)

neschvaluje záměr prodeje p.č. 5 v k.ú. Edrovice,

523/25/01 b)

schvaluje prodej p.č. 6/2 a 6/3 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

524/25/01

schvaluje prodej části p.č. 8 v k.ú. Ondřejov po zaměření s podmínkou, že prodej nezakládá povinnost města zřídit přístupovou komunikaci k budoucímu RD;

525/25/01

schvaluje prodej p.č. 23 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

526/25/01

schvaluje prodej části p.č. 576 v k.ú. Rýmařov po zaměření za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

527/25/01

schvaluje prodej části p.č. 3125 v k.ú. Rýmařov po zaměření a po oddělení pozemku plnícího funkci biokoridoru za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

528/25/01

schvaluje prodej p.č. 814 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

529/25/01

schvaluje prodej p.č. 1703 v k.ú. Rýmařov jedinému zájemci v dražbě na výše uvedenou parcelu, za vyvolávací cenu ve výběrovém řízení, tj. 120,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem;

530/25/01

schvaluje prodej části parc. č. 2985 v k.ú. Rýmařov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

531/25/01

schvaluje prodej části parc. č. 2347 v k.ú. Rýmařov po zaměření, za cenu 240,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem;

532/25/01

schvaluje prodej parc. č. 4 v k.ú. Jamartice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

533/25/01

schvaluje prodej části parc. č. 1216/1 v k.ú. Rýmařov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

534/25/01

schvaluje prodej části parc. č. 3116/1 v k.ú. Rýmařov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

535/25/01

schvaluje prodej parc. č. 2305 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

536/25/01

schvaluje prodej části parc. č. 102 v k.ú. Janušov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

537/25/01

schvaluje prodej parc. č. 113 v k.ú. Rýmařov firmě K+R projekt, s.r.o. k výstavbě prodejny Penny Market za cenu 990,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem;

538/25/01

schvaluje prodej části parc. č. 322 v k.ú. Rýmařov po zaměření za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem;

539/25/01

schvaluje prodej části parc. č. 2988 v k.ú. Rýmařov, po zaměření za cenu 314,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem;

540/25/01 a)

ruší platnost usnesení ZM č. 433/22/01 ze dne 19.4.2001,

540/25/01 b)

schvaluje prodej části parc. č. 3271 a parc. č. 3288 v k.ú. Rýmařov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

541/25/01 a)

ruší platnost usnesení ZM č. 502/24/01 ze dne 6.9.2001,

541/25/01 b)

schvaluje prodej části parc. č. 342/6 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem,

541/25/01 c)

schvaluje prodej zbylé části parc. č. 342/6 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

542/25/01 a)

ruší platnost usnesení MZ č. 208/13/00 ze dne 17.2.2000,

542/25/01 b)

schvaluje prodej části parc. č. 271/1 v k.ú. Edrovice po zaměření za cenu dle pravidel, platných v roce 2000 + náklady spojené s převodem;

543/25/01

schvaluje odkup plynovodní přípojky STJ pro plynovou kotelnu na ulici Dukelská od společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., v ceně 13 552,- Kč, dle přiloženého návrhu;

544/25/01

schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene pro podzemní vedení telekomunikační sítě ve prospěch Českého Telecomu, a.s., Praha na části parcel č. 273/2, 281, 339/1 vše v k.ú. Edrovice; dále na části parcel č. 2279/1, 2279/2, 2989/1, 2989/6, 2990/3 vše v k.ú. Rýmařov a části parcel č. 116, 175, 2646/6 vše v k.ú. Rýmařov, dotčených stavbami M-013-2-0375, M-013-2-0415 a M-013-2-0555, za jednorázovou celkovou úhradu 18 361,- Kč s tím, že těmto smlouvám budou předcházet Dohody o zřízení věcného břemene na dotčené části parcel;

545/25/01

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro podzemní vedení telekomunikační sítě ve prospěch Českých Radiokomunikací, a.s., Praha na část parc. č. 3679/3 v k.ú. Rýmařov, dotčené stavbou SAP 30002188 za jednorázovou úhradu 100,- Kč/m vedení v intravilánu obce s tím, že této smlouvě bude předcházet Dohoda o zřízení věcného břemene na dotčenou část parcely;

546/25/01

schvaluje vstup do Sdružení obcí za účelem obnovy a údržby komunikací v okrese Bruntál.

547/25/01 a)

schvaluje kandidaturu Ing. Jaroslava Bezpalce, CSc. na funkci přísedícího Krajského soudu v Ostravě na volební období 2002 - 2006,

547/25/01 b)

schvaluje kandidaturu navržených občanů na funkci přísedících Okresního soudu v Bruntále na volební období 2002 – 2005:Eva HradilováIgnác ŠulekFrantišek VrbeníkAntonín VlčekPetr KřapaVěra JanáčováJaroslav KrečmerJiřina LičmanováMarie VolkováSvatava ČuškováLubomír HlavienkaNaděžda MezihorákováJitřenka OndruchováHana Strnadelová.
................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317