Dnes je úterý 7.12.2021 13:35, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 19
konaného v řádném termínu, dne 3.12.2007

1068/19/07
Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 18/2007.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1069/19/07
Rada města vzala na vědomí Celoměstský kalendář akcí na rok 2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1070/19/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2007 o částku –7.581,87 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1070/19/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu operací financování roku 2007, o částku +2.450,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1070/19/07 c)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2007 o částku – 5.131,87 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých paragrafech výdajů, podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1070/19/07 d)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2007, podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1070/19/07 e)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření fondu rozvoje bydlení za rok 2007, podle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1071/19/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2008 dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1071/19/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit tvorbu a použití sociálního fondu města na rok 2008 dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1071/19/07 c)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit tvorbu a použití fondu rozvoje bydlení na rok 2008 dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1071/19/07 d)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2008 až 2011 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1072/19/07
Rada města schválila stanovení vyvolávací částky smluvního nájemného na rok 2008 na 26,- Kč za m2 u standardního bytu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1073/19/07
Rada města schválila stanovení sazby nájemného pro byty pronajímané občanům evidovaným v pořadníku na byty na rok 2008 na částku 21,36 Kč/m2 u standardního bytu a 19,22 Kč/ m2 u bytu se sníženou kvalitou.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1074/19/07
Rada města schválila stanovení sazby nájemného pro chráněné byty Lidická na rok 2008 na částku 47,41 Kč/m2.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1075/19/07
Rada města vzala na vědomí aktuální sazby nájemného pro nebytové prostory a pozemky a ceny pro prodej pozemků z vlastnictví města (cenovou mapu).
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1076/19/07
Rada města schválila plán zasedání rady města na rok 2008 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1077/19/07
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 421 v k.ú. Rýmařov, o výměře cca 60 m2, za účelem umístění prodejny ovoce – zelenina, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1078/19/07
Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 1583 v k.ú. Rýmařov, za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1079/19/07
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. Rýmařov, o výměře cca 250 m2, za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1080/19/07
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. Rýmařov, o výměře cca 200 m2, za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1081/19/07
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. Rýmařov, o výměře cca 200 m2, za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1082/19/07
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. Rýmařov, o výměře cca 150 m2, za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1083/19/07
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. Rýmařov, o výměře cca 105 m2, za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1084/19/07
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 179/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova dle předloženého návrhu, za účelem kosení trávy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1085/19/07
Rada města schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Rýmařov a sdružením TJ Jiskra Rýmařov dne 10.10.2006, týkající se rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek parc. č. 1929 a pozemek parc. č. 2120, oba v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1086/19/07 a)
Rada města schválila přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 2964/8 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1086/19/07 b)
Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 2964/8 v k.ú. Rýmařov, uzavřené s původním nájemcem dohodou ke dni uzavření smlouvy o pronájmu s novým nájemcem.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1087/19/07
Rada města schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 1078/2 v k.ú. Rýmařov mezi PF ČR a Janem Hořákem, která přešla na město spolu s vlastnictvím předmětného pozemku.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1088/19/07
Rada města schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 323/5 v k.ú. Edrovice mezi PF ČR a Janem Hořákem, která přešla na město spolu s vlastnictvím předmětného pozemku.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1089/19/07
Rada města schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 373 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova a pozemek parc. č. 3428/2 v k.ú. Rýmařov mezi PF ČR a Vlastimilou Kobolkovou, která přešla na město spolu s vlastnictvím předmětných pozemků.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1090/19/07
Rada města schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 1072/3 a pozemek parc. č. 3428/2, vše v k.ú. Rýmařov mezi PF ČR a Jarmilou Vepřekovou, která přešla na město spolu s vlastnictvím předmětných pozemků.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1091/19/07
Rada města schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 1074/2 v k.ú. Rýmařov mezi PF ČR a Janem Hořákem, která přešla na město spolu s vlastnictvím předmětného pozemku.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1092/19/07
Rada města schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 172/1 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova mezi PF ČR a Alešem Továrkem, která přešla na město spolu s vlastnictvím předmětného pozemku.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1093/19/07
Rada města schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 3428/2 v k.ú. Rýmařov mezi PF ČR a Martinem Jahodou, která přešla na město spolu s vlastnictvím předmětného pozemku.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1094/19/07
Rada města schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 3428/2 v k.ú. Rýmařov mezi PF ČR a Ivo Dutkiewičem, která přešla na město spolu s vlastnictvím předmětného pozemku.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1095/19/07
Rada města schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 3428/2 v k.ú. Rýmařov mezi PF ČR a Milanem Malečkem, která přešla na město spolu s vlastnictvím předmětného pozemku.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1096/19/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 578 a části pozemku parc. č. 582, vše v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1097/19/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1751/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1098/19/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 197 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1099/19/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 429/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu HK po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1100/19/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 125/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova dle předloženého návrhu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1101/19/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 125/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova dle předloženého návrhu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1102/19/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 165 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 274 m2 v k.ú. Edrovice včetně stavby hospodářské budovy bez čp/če na pozemku parc. č. 165 v k.ú. Edrovice do podílového spoluvlastnictví, za cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1103/19/07
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč na vybudovanou studnu pro RD na pozemku parc. č. 273/1 v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1104/19/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu garáže na části pozemku parc. č. 2013 v k.ú. Rýmařova, bez pozemku, a to za podmínek odstranění stavby nebo zajištění kolaudace stavby.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1105/19/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 566/17/04 ze dne 16.12.2004.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1106/19/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 108/1 v k.ú. Edrovice dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy platné v době podání žádosti + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1107/19/07 a)
Rada města zrušila platnost usnesení č. 928/16/07 ze dne 29.10.2007,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1107/19/07 b)
Rada města schválila řešení záležitosti smluvní pokuty v rámci smlouvy o dílo ze dne 16.5.2007 (zaměření pozemku parc. č. 660/1 v k.ú. Jamartice) a smlouvy o dílo ze dne 16.5.2007 (zaměření pozemku parc. č. 3075/1 v k.ú. Rýmařov) se společností Geoprof s.r.o., Lidická 5, Bruntál tak, aby požadovaná smluvní pokuta činila u každé smlouvy částku 2.500,- Kč.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1108/19/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemků dle předloženého seznamu z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Rýmařov.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1109/19/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků dle předloženého seznamu z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Rýmařov.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1110/19/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků dle předloženého seznamu v dražbě od PF ČR, za minimální cenu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1111/19/07
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Rýmařov a Římskokatolickou farností Rýmařov ze dne 01.06.2004, týkající se změny při úhradě spotřeby elektrické energie, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1112/19/07
Rada města schválila v souladu s Pravidly o pronajímání nemovitého majetku města kompenzaci nákladů formou započtení s pohledávkou za nájemné, které SSOŠ PRIMA, s.r.o. Rýmařov vynaložila na opravu podlahy místnosti č. 107 v částce 34.500,- Kč a výměnu oběhového čerpadla v částce 4.010,- Kč, v pronajatých nebytových prostorech v objektu Sokolovská 29-33, Rýmařov v roce 2007.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1113/19/07
Rada města neschválila v souladu s Pravidly o pronajímání nemovitého majetku města kompenzaci nákladů formou započtení s pohledávkou za nájemné, které SSOŠ PRIMA, s.r.o. Rýmařov vynaložila na opravu kotelny (11.800,- Kč) a opravy elektroinstalace (20.000,- Kč), v pronajatých nebytových prostorech v objektu Sokolovská 29-33, Rýmařov v roce 2007.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1114/19/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města potvrdit platnost usnesení ZM č. 244/9/07.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

1115/19/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 01/2007, o místních poplatcích, kterou se ruší OZV č. 11/2005, o místních poplatcích a OZV č. 02/2006, která mění a doplňuje OZV č. 11/2005, dle předloženého návrhu, s účinností od 1.1.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1116/19/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města navýšit rozpočet příspěvkové organizace Středisko volného času o částku 10 000 Kč na vrub rozpočtové rezervy, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1117/19/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit realizaci investiční akce „Rekonstrukce budovy Jelínkova 3 na mateřskou školu“ dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1117/19/07 b)
Rada města uložila odboru ŽPaRR zpracovat rozpočet investiční akce „Rekonstrukce budovy Jelínkova 3 na mateřskou školu“ včetně opravy střechy a vybudování kuchyně.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1118/19/07
Rada města schválila mimořádné odměny ředitelům mateřských škol, základní školy, Střediska volného času a Městské knihovny Rýmařov dle předloženého návrhu a doplňujícího návrhu vzešlého z jednání rady města.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1119/19/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 7 na ulici Sokolovská č. 835/38 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1119/19/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 7 na ulici Sokolovská č. 835/38 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,90 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 26.361,-Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1120/19/07
Rada města schválila smlouvu s firmou KOVOŠROT MORAVIA CZ, a.s., Dobrošovice 22, 250 82 Úvaly o zajištění služeb a evidence spojených s výkupem kovů od občanů dle předloženého návrhu a pověřila starostu města Ing. Petra Kloudu podpisem této smlouvy.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1121/19/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o situaci ve společnosti VaK Bruntál, a.s.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1122/19/07
Rada města schválila vyplacení zálohy na roční odměnu za rok 2007 ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov Ing. Lence Vavřičkové dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1123/19/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení pozemku parc. č. 2009/5 a pozemku parc. č. 3691, vše v k.ú. Rýmařov od společnosti POLYGON stavební a.s. „v likvidaci“, se sídlem Příborská 1585, Frýdek Místek, za cenu dle znaleckého posudku, včetně nákladů na převod, dle předloženého návrhu a podmínek.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1124/19/07
Rada města vzala na vědomí procesní postavení města Rýmařov v soudním řízení o náhradu škody proti společnosti Ekotempo spol. s r.o., dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1125/19/07
Rada města vzala na vědomí provedené opravy a udržovací práce na objektech města, které má pronajaté společnost Městské služby Rýmařov s.r.o., za rok 2007 a souhlasí s jejich úhradou, případně kompenzací proti nájemnému, v úhrnné výši 68.370,- Kč (část ve výši 49.069,- Kč bude fakturována letos, část ve výši 19.301,- Kč v roce 2008).
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1126/19/07
Rada města schválila výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, Hornoměstská č. 853/47 a bytem Rýmařov, Nádražní č. 473/1. Nájemní smlouvy k oběma bytům budou uzavřeny za stejných podmínek jako nájemní smlouvy stávající.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1127/19/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Opavská č. 15 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2008.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1128/19/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici 8.května č. 36 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2009.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1129/19/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na třídě Hrdinů č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2009.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1130/19/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Okružní č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2009.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1131/19/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Dukelská č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2008.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1132/19/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Radniční č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2009.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1133/19/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Opavská č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2009.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1134/19/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na třídě Hrdinů č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2008.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1135/19/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Dukelská č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2008.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1136/19/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Bartákova č. 33 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1137/19/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na třídě Hrdinů č.1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2008.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1138/19/07
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 na ulici Okružní č. 1 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1139/19/07
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici 8.května č. 51A v Rýmařově.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1140/19/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Revoluční č. 15 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2008 s důraznou výzvou k úhradě stávajícího nedoplatku.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1141/19/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na třídě Hrdinů č. 43 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2008.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1142/19/07
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Marxova č. 1 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1143/19/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 14 na ulici Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1143/19/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 14 na ulici Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 37,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 33.286,-Kč a částku 25.000,--Kč za zhodnocení bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1144/19/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 8 na ulici Hornoměstská č. 847/28 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1145/19/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 9 na ulici Hornoměstská č. 847/28 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2008.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1146/19/07
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Marxova č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2008.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1147/19/07 a)
Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 1 na ulici Opavská č. 196/38 v Janovicích,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1147/19/07 b)
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Opavská č. 196/38 v Janovicích, nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako nájemní smlouva k bytu č. 1.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1148/19/07
Rada města zrušila platnost usnesení č. 557/9/07.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1149/19/07
Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 17 na ulici Příkopy č. 1156/9 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1150/19/07 a)
Rada města zrušila platnost usnesení č. 981/16/07b) ze dne 29.10.2007,
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1150/19/07 b)
Rada města stanovila od 1.1.2008 celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 81.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1151/19/07
Rada města schválila Dodatek č. 4 Organizačního řádu MěÚ Rýmařov a Městské policie Rýmařov schváleného dne 29.1.2007 usnesením RM č. 238/3/07.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1152/19/07
Rada města doporučila zastupitelstvu města zařadit 3 projekty TJ Jiskra Rýmařov do Integrovaného dokumentu města Rýmařov, dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1153/19/07
Rada města schválila úpravu směrnice č. 03/2007, o zadávání veřejných zakázek dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 5; Hlasování proti: 1; Zdrželo se: 1

1154/19/07
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu - chráněné byty Lidická, Rýmařov.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1155/19/07
Rada města vzala na vědomí vyhodnocení SDH Rýmařov „Hasičem roku 2007“ Kurta Bartoňka a schválila podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru dle přiloženého návrhu.
Hlasování pro: 7; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317