teplomer web

Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území města Rýmařova

Město Rýmařov vyhlásilo podporující výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva na území města se záměrem zlepšit kvalitu ovzduší.

 Předmětem podpory je výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za:

  • kotel na pevná paliva – biomasa, automatický kombinovaný (uhlí/biomasa) - jen kotle splňující požadavky nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice EP a R 2009/125/ES, pokud jde o ekodesign kotlů na tuhá paliva;
  • plynový kondenzační kotel - jen plynové kondenzační kotle  plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice EP a R 2009/125/ES, pokud jde o ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů;
  • tepelné čerpadlo - jen tepelná čerpadla plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice EP a R 2009/125/ES, pokud jde o ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

Způsobilým žadatelem je fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu na území města Rýmařova a jeho místních částí. Maximální výše dotace činí 7 500 IKč na jeden rodinný dům nebo bytovou jednotku podpořenou z programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva v letech 2018 a 2019. V případě, že budou celkové způsobilé výdaje na předmět dotace nižší než předpokládaná výše dotace (tj. součet částek poskytnutých z programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva, rozpočtu kraje a rozpočtu města Rýmařova), dotace města bude snížena tak, aby celková dotace dosáhla max. 100% způsobilých výdajů.
Žádosti se podávají průběžně na podatelně Městského úřadu Rýmařov (náměstí Míru 230/1, Rýmařov) nebo na přímo na odboru životního prostředí (náměstí Svobody 5, Rýmařov). Na dotaci není právní nárok.

Podrobné informace o programu  zde.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště