teplomer web

Povinné a nepovinné vzdělávání v České republice

Zjednodušené informace o povinném a nepovinném vzdělávání v České republice a specificky na Rýmařovsku.

Povinné předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Pro letošní rok je možné zapsat dítě kdykoli, pro příští školní rok bude vyhlášen zápis v první polovině května 2022, přesný termín ještě není stanoven.

Jaké dokumenty jsou potřeba k zápisu?

  • žádost o přijetí dítěte – předloží zákonný zástupce písemně nebo ústně do protokolu u ředitele školy
  • doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (možno i vízum, povolení k pobytu, ...)

Povinné předškolní vzdělávání je zdarma, platí se pouze stravování dítěte – o prominutí poplatku za stravování je možno požádat ředitele školy.

Mateřské školy na Rýmařovsku

Povinná školní docházka

Povinná školní docházka se v letošním školním roce vztahuje na děti narozené v období od 01.09.2006 do 31.08.2015. Děti se vzdělávají v základní škole, děti s mentálním postižením případně i s více vadami a autismem se vzdělávají ve speciální základní škole.

Jaké dokumenty jsou potřeba k zápisu?

  • žádost o přijetí dítěte – předloží zákonný zástupce písemně nebo ústně do protokolu u ředitele školy
  • doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (možno i vízum, povolení k pobytu, ...)
  • doklad o místě pobytu – stačí čestné prohlášení

Povinná školní docházka je zdarma, platí se pouze stravování dítěte – o prominutí poplatku za stravování je možno požádat ředitele školy.

Základní školy na Rýmařovsku:

Základní škola speciální Rýmařov

Nepovinné vzdělávání

Mateřská škola

Děti ve věku od 3 let mohou navštěvovat mateřskou školu, za vzdělávání se platí školné a je nutno platit také za stravování. O prominutí obou poplatků rozhoduje ředitel školy.

Mateřské školy na Rýmařovsku

Střední škola

Ke střednímu vzdělávání mohou být přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo získali základní vzdělání. Žák musí podat přihlášku ke vzdělávání a doložit oprávněnost pobytu (vízum). Ředitel školy pak rozhodne, do kterého ročníku bude žák zařazen. Vzdělávání ve střední škole je bezplatné.

V Rýmařově je možno studovat gymnázium, středoškolský obor Masér sportovní a rekondiční a učební obory Kuchař – číšník a Opravář zemědělských strojů.

Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov

Středisko volného času

Středisko volného času (SVČ) nabízí sportovní, kulturní a zájmové aktivity pro děti i dospělé, do vybraného kroužku je možno se přihlásit i v průběhu školního roku. Za vzdělávání se platí školné, o jeho prominutí rozhoduje ředitel školy.

Středisko volného času Rýmařov

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola (ZUŠ) nabízí umělecké vzdělávání v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. Do umělecké školy je možno se přihlásit i v průběhu školního roku. Za vzdělávání se platí školné, o jeho prominutí rozhoduje ředitel školy.

Základní umělecká škola Rýmařov 

 

pdfInformace ke stažení v ukrajinštině

pdfVšeobecná informace MŠMT ke stažení v ukrajinštině

 

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště