Dnes je středa 22.9.2021 7:15, svátek slaví: Darina

02/2016

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 2/2016, o nočním klidu

 

Zastupitelstvo města Rýmařova se na svém zasedání dne 15.12.2016 usnesením č. 604/16/16 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1 
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.
 
Čl. 2 
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.(pozn.)
 
Čl. 3 
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
1) Doba nočního klidu se nevymezuje:
 1. v noci z 31. prosince na 1. ledna,
 2. v době konání těchto tradičních slavností: Den města, Skatastrofa (srpen), Prestigefest (červen), Memoriál Jana Suka (červenec), Dřevařské, lesnické a myslivecké dny (září).
2) Doba nočního klidu se v následujících případech vymezuje takto:
 1. od 24 hod. do 6 hod. v době konání těchto tradičních slavností a sportovních akcí: DuKo triatlon (červenec), Masopust, Josefovská zábava, Velikonoční zábava, Stavění májky, Kácení májky, Zahájení letních prázdnin,
 2. od 2 hod. do 6 hod. v době konání těchto tradičních slavností v areálu zimního stadionu: Pálení čarodějnic, Pivní slavnosti (srpen), Dětský den s večerní zábavou, Ukončení letních prázdnin,
 3. od 3 hod. do 6 hod. v době konání těchto tradičních plesů, tanečních zábav a koncertů:
 • Vánoční ples (prosinec),
 • Bigbeatové Vánoce (prosinec),
 • Ples Diakonie, Muzikantský ples, Stužkovací ples (leden),
 • Ples SSOŠ PRIMA s.r.o. (únor),
 • Ples sportovců BFAA Oldies (březen),
 • Koncert rockových skupin (květen),
 • ProMetalFest (září).

3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 písm. b) a 2 písm. a) až c) této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna na úřední desce městského úřadu minimálně 5 dnů před datem konání.

 
Čl. 4 
Zrušovací ustanovení
 
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 02/2012, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. 
 
Čl. 5 
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.12.2016.
 
 
 
Ing. Petr Klouda v.r.
starosta
 
Mgr. Marcela Staňková v.r.
místostarostka
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne 16.12.2016
Sejmuto z úřední desky dne 02.01.2017
 

(pozn.) Dle ustanovení § 47 odst.6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: “Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. hodiny do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317