Dnes je středa 22.9.2021 7:29, svátek slaví: Darina

02/2008

Obecně závazná vyhláška města Rýmařova, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 27/1994 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 34/1995, 53/1998, 70/2002, 71/2002, 03/2003, 05/2003 a 01/2006.

Zastupitelstvo města Rýmařova se na svém zasedání dne 29.4.2008 usnesením č. 449/15/08 usneslo vydat na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Rýmařova č. 27/1994 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 34/1995, 53/1998, 70/2002, 71/2002, 03/2003, 05/2003 a 01/2006.

 

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 17.5.2008.

  

 

......................................                                                                    .....................................

Ing. Petr Klouda                                                                     Ing. Jaroslav Kala

starosta                                                                               místostarosta

 

 

  

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.4.2008

Sejmuto z úřední desky dne: 16.5.2008

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317