Dnes je středa 22.9.2021 6:58, svátek slaví: Darina

01/2013

Obecně závazná vyhláška města Rýmařova, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 06/2012 o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce

 

Zastupitelstvo města Rýmařova se na svém zasedání dne 31.1.2013 usnesením č. 528/17/13 usneslo vydat na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Rýmařova č. 06/2012 o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce.

 

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 18.2.2013.

 

 

......................................                                                                    .....................................

Ing. Petr Klouda                                                                     Ing. Jaroslav Kala

starosta                                                                               místostarosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 01.02.2013

 

Sejmuto z úřední desky dne: 18.02.2013

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317