teplomer web

01/2013

Nařízení města Rýmařova, kterým se zrušuje nařízení města Rýmařova č. 01/2008, o placeném stání na místních komunikacích

Rada města Rýmařov se na svém jednání dne 25.3.2013 usnesením č. 2694/44/13 usnesla vydat na základě ustanovení § 102, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000, Sb., o obcích(obecní zřízení), v platném znění, toto nařízení obce:

 

Čl. 1

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Nařízení města Rýmařov č. 01/2008, o placeném stání na místních komunikacích,ze dne 25.8.2008.

 

Čl. 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. května 2013.

 

  

---------------------------                                                            --------------------------------

Ing. Petr Klouda, starosta                                                 Ing. Jaroslav Kala, místostarosta

 

 Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. března 2013

Sejmuto zúřední desky dne: 25. dubna 2013

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště