Dnes je středa 22.9.2021 8:54, svátek slaví: Darina

01/2013

Nařízení města Rýmařova, kterým se zrušuje nařízení města Rýmařova č. 01/2008, o placeném stání na místních komunikacích

Rada města Rýmařov se na svém jednání dne 25.3.2013 usnesením č. 2694/44/13 usnesla vydat na základě ustanovení § 102, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000, Sb., o obcích(obecní zřízení), v platném znění, toto nařízení obce:

 

Čl. 1

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Nařízení města Rýmařov č. 01/2008, o placeném stání na místních komunikacích,ze dne 25.8.2008.

 

Čl. 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. května 2013.

 

  

---------------------------                                                            --------------------------------

Ing. Petr Klouda, starosta                                                 Ing. Jaroslav Kala, místostarosta

 

 Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. března 2013

Sejmuto zúřední desky dne: 25. dubna 2013

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317