Dnes je středa 22.9.2021 8:49, svátek slaví: Darina

01/2012

Nařízení města Rýmařova, kterým se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 48/1997, obecně závazná vyhláška č. 60/2000 a nařízení města Rýmařova č. 03/2005 o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se v zimním období nezajišťuje sjízdnost a schůdnost.

 

Rada města Rýmařova se na svém jednání dne 10.9.2012 usnesením č. 2096/35/12 usnesla vydat na základě ustanovení § 102, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, toto nařízení:

 

Čl. 1

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 48/1997, Obecně závazná vyhláška č. 60/2000 a Nařízení města Rýmařov č. 03/2005 o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se v zimním období nezajišťuje sjízdnost a schůdnost.

  

Čl. 2

Účinnost

 Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. října 2012.

 

  

  

---------------------------                                                                        --------------------------------

Ing. Petr Klouda, strosta                                                                    Ing. Jaroslav Kala, místostarosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. září 2012

 

Sejmuto z úřední desky dne: 27. září 2012

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317