teplomer web

01/2015

Nařízení města Rýmařova, kterým se zrušuje nařízení města Rýmařova č. 02/2012, o rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a o úsecích místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

 

Rada města se usnesla dne 13.07.2015 usnesením č. 985/15/15 vydat v souladu s § 11 odst. 1 a § 102, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Nařízení města Rýmařov č. 2/2012 o rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a o úsecích místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, které nabylo účinnosti dne 01.11.2012.

Článek 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 01.08.2015.

Ing. Petr Klouda

Mgr. Marcela Staňková

starosta

místostarostka

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 14.07.2015

Sejmuto z úřední desky dne 30.07.2015

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště