teplomer web

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se bude konat ve čtvrtek 8. února 2024 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.


MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

ve čtvrtek 8. února 2024 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času v Rýmařově na Okružní ulici.

Program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 08.02.2024
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 4. Akční plán
 5. Komentář k předběžným výsledkům hospodaření za rok 2023, výhled hospodaření města k 31.12.2024 – rozpočtová opatření č. I
 6. Majetkové záležitosti – záměry prodejů
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 20/1, o výměře cca 450 m2, v k.ú. Jamartice
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 54/4, o výměře 40 m2, v k.ú. Janušov, obec Rýmařov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 59/4, o výměře 3 m2, v k.ú. Janušov, obec Rýmařov
 7. Majetkové záležitosti – prodeje – pozemky pro výstavby RD
  • prodej pozemku parc. č. 331/1 – trvalý travní porost, o výměře 55 098 m2, v k.ú. Edrovice, obec Rýmařov
  • prodej pozemku parc. č. 331/37 – trvalý travní porost, o výměře 1 009 m2, v k.ú. Edrovice, obec Rýmařov
 8. Majetkové záležitosti – ostatní
  • prodej pozemku parc. č. 203, o výměře 344 m2, v k.ú. Jamartice, obec Rýmařov
  • prodej části pozemku parc. č. 10, o výměře cca 120 m2, v k.ú. Edrovice
  • záměr směny pozemků
  • bezúplatný převod
 9. Návrh na směnu pozemků mezi městem Rýmařov a společností Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o.
 10. Prodeje parcely č. 2134, jehož součástí je stavba rodinného domu Žižkova č. 765/39, k. ú. Rýmařov
 11. Zpráva o stavu dluhů k 31.12.2023
 12. Dotace z rozpočtu města v rámci Programů podpory tělovýchovy a sportu na rok 2024
 13. Sdružení obcí Rýmařovska (SOR) – schválený rozpočet na rok 2024 a schválený Střednědobý výhled rozpočtu SOR na roky 2025 – 2027
 14. Poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci Sdružení obcí Rýmařovska na pořízení kompostérů
 15. Schválení IV. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na období 2024 – 2028
 16. Smlouva o bezúplatném převodu majetku na dovybavení JSDH Rýmařov
 17. Různé
 18. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 19. Připomínky a náměty občanů
 20. Usnesení a závěr

                                                                  

Ing. Luděk Šimko, v.r.
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště