teplomer web

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se bude konat ve čtvrtek  21. září 2023 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.


MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

ve čtvrtek 21. září 2023 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času v Rýmařově na Okružní ulici.

Program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 21.09.2023
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 4. Akční plán na r. 2023 – aktualizace, první návrh akčního plánu na r. 2024
 5. Zpráva o hospodaření města ke dni 31.08.2023,
  • Výhled hospodaření města k 31.12.2023 – rozpočtová opatření ZM č. IV,
  • I. Návrh rozpočtu na rok 2024.
 6. Aktualizace pravidel a cen pro prodej nemovitostí
 7. Majetkové záležitosti
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 10, o výměře cca 120 m2, v k.ú. Edrovice
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 139/2 – trvalý travní porost, o výměře 2 368 m2, v k.ú. Janovice u Rýmařova, obec Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 20, o výměře cca 2 140 m2 a pozemku parc. č. 18 o výměře 207 m2 včetně zem. stavby bez čp/če, nebo části pozemku parc. č. 20, o výměře cca 550 m2, oba v k.ú. Jamartice
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 3315, o výměře cca 165 m2, a části pozemku parc. č. 3318/1, o výměře cca 535 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 20/1 v k.ú. Edrovice, obec Rýmařov o výměře cca 26 m2
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 1178, o výměře cca 330 m2 v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 952/1 – zahrada, o výměře 231 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 1641 a části pozemku parc. č. 1625, v k.ú. Rýmařov, o výměře 116 m2
  • prodej pozemku parc. č. 43/3 – trvalý travní porost, o výměře 21 m2, v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, obec Rýmařov
  • prodej části pozemku parc. č. 2801/1, o výměře cca 320 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej části pozemku parc. č. 17/1 v k.ú. Rýmařov o výměře cca 10 m2
  • prodej části pozemku parc. č. 5/1 v k.ú. Stránské o výměře cca 3 000 m2.
  • prodej pozemku parc. č. 196/10 – zahrada, o výměře 1 331 m2, v k.ú. Janovice u Rýmařova, obec Rýmařov
  • prodej části pozemku parc. č. 2425/1, o výměře cca 213 m2, v k.ú. Rýmařov
  • žádost o prodloužení lhůty
  • žádost o prodloužení lhůty
  • žádost o prodloužení lhůty
  • žádost o převod pozemku parc. č. 2402/5 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 33 m2, v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov
  • žádost o změnu usnesení ZM č. 939/19/21 ze dne 23.09.2021
  • žádost o změnu usnesení ZM č. 875/18/21 ze dne 24.06.2021
  • žádost o návrh dohody
  • žádost o převod pozemku parc. č. 125/1v k.ú. Ondřejov u Rýmařova
 8. Návrh na směnu pozemků s panem Pavlem Kročilem
 9. Návrh na připojení se k akci „Milostivé léto III“
 10. Dluhová amnestie – žádosti o prominutí úroků z prodlení
 11. Zpráva o stavu dluhů k 31.08.2023
 12. Jaroslav Macek – převod bytové jednotky č. 1281/1, Žižkova č. 1281/12, Rýmařov
 13. Stavební úpravy, přístavba výtahu a dobudování zpevněných ploch, středisko Diakonie ČCE, Rýmařov, tř. Hrdinů 48 – podání žádosti o dotaci
 14. Sdružení obcí Rýmařovska (SOR) – závěrečný účet za rok 2022
 15. Vyhlášení Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově na rok 2024
 16. Vyhlášení Programů podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově na rok 2024
 17. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci – Městské muzeum Rýmařov
 18. Žádost Spolku přátel ZUŠ o příspěvek z rozpočtu města
 19. Různé
 20. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 21. Připomínky a náměty občanů
 22. Usnesení a závěr

Ing. Luděk Šimko, v.r.
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště