teplomer web

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se bude konat ve čtvrtek  9. února 2023 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.


MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

ve čtvrtek 9. února 2023 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času v Rýmařově na Okružní ulici.

Program:

 1. Složení slibu nového člena zastupitelstva města Mgr. Martiny Kohoutkové
 2. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 09.02.2023
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 3. Zpráva o činnosti rady města
 4. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 5. Akční plán
 6. Výstavba domu se zvláštním režimem
 7. Komentář k předběžným výsledkům hospodaření za rok 2022, výhled hospodaření města k 31.12.2023 – rozpočtová opatření č. I
 8. Majetkové záležitosti
  • přeschválení usnesení č. 1220/25/22 ze dne 20.09.2022 prodej části pozemku parc. č. 92 v k.ú. Jamartice
  • žádost o prodloužení lhůty:
  • žádost o prodloužení lhůty:
  • přeschválení usnesení č. 1033/21/21 ze dne 09.12.2021 prodej části pozemku parc. č. 1030/2 v k.ú. Rýmařov
  • přeschválení usnesení č. 920/19/21 ze dne 23.09.2021 vykoupení části pozemku parc. č. 1035/2 v k.ú. Rýmařov
  • výkup pozemku parc. č. 1587
  • pozemek parc. č. 1123 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 359 m2, v k.ú. Rýmařov
 9. Záměr směny vodovodu „Technická infrastruktura Edrovice II.A“ za akcie VAKu Bruntál, a.s.
 10. Návrh na předčasné splacení jednoho ze tří úvěrů města
 11. Návrh na založení spořícího účtu
 12. Zpráva o stavu dluhů k 31.12.2022
 13. Zastupování města Rýmařov v dozorčí radě Nemocnice AGEL Podhorská a.s.
 14. Žádosti o příspěvek z rozpočtu města v rámci Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově na rok 2023
 15. Žádosti o příspěvek z rozpočtu města na rámci Programu podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově na rok 2023
 16. Městské muzeum Rýmařov – žádost o navýšení neinvestičních příspěvku na realizaci projektů
 17. Žádost o změnu smlouvy č. 9256010053 na realizaci DPS Revoluční
 18. Plán kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva města Rýmařova na I. pololetí roku 2023
 19. Různé
 20. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 21. Připomínky a náměty občanů
 22. Usnesení a závěr

                                                                               

Ing. Luděk Šimko, v.r.
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště