teplomer web

Programy podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově na rok 2023

Od 1. listopadu bude možné podávat žádosti o dotace z Programů podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově, které schválilo Zastupitelstvo města Rýmařova na svém zasedání v úterý 20. září 2022. 

Hlavním cílem města je podporovat pravidelnou sportovní a tělovýchovnou organizovanou činnost dětí a mládeže, umožnit rozšíření počtu mládežnické členské základny a umožnit účast dětí a mládeže na sportovních soutěžích, a dále podporovat a zkvalitnit nabídku sportovních a tělovýchovných akcí a soutěží na území města.

Celkový objem finančních prostředků určený na programy podpory sportu byl schválen ve výši 4 800 tis. Kč.

Program I. Podpora soustavné a pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže

Smyslem příspěvku je motivovat sportovní organizace se sídlem v Rýmařově (včetně místních částí) k vytváření podmínek pro pravidelnou sportovní činnost nezaopatřených dětí a mládeže do 18 let včetně a nezaopatřených dětí nad 18 let. Příspěvek může být použit pouze na aktivity související se sportovní činností dětí a mládeže do 18 let včetně a nezaopatřených dětí nad 18 let.

Příspěvek je možno poskytnout například na nájemné sportovišť a zařízení sportovišť (pokud žadatel není vlastníkem těchto sportovišť a jejich zařízení), nákup materiálního vybavení (pokud je toto vybavení pro oblast činnosti žadatele nezbytné a přímo s ní souvisí), odměny rozhodčím a trenérům, cestovné a doprava na soutěže, jednorázové sportovní akce a soustředění, startovné, ubytování spojené s účastí na sportovní akci nebo soustředění, zvyšování a prohlubování trenérské a cvičitelské kvalifikace, povinné platby centrálním svazům – nikoliv pokuty, zdravotnické potřeby nebo zdravotnické vybavení, náklady na specializované lékařské vyšetření sportovním lékařem, je-li to vyžadováno sportovním svazem pro konkrétní výkonnostní úroveň, náklady na reprezentaci a pohoštění nebo pojištění majetku a odpovědnosti. Z programu naopak nelze hradit mzdy funkcionářů spolku (předseda, místopředseda), platy hráčů, splátky úvěrů vč. úroků, leasing vč. akontace, celní, právní, soudní a bankovní poplatky, provize nebo dary.

Příspěvek může být poskytnut až do výše 100 % nákladů projektu.

Program II. Podpora činnosti sportovních oddílů

Příspěvek je určen na pravidelnou celoroční činnost sportovních oddílů se sídlem v Rýmařově (včetně místních částí).

Dotace se poskytne na nájemné sportovišť a zařízení sportovišť, pokud žadatel není vlastníkem těchto sportovišť a jejich zařízení, nákup materiálního vybavení (pokud je toto vybavení pro oblast činnosti žadatele nezbytné a přímo s ní souvisí), odměny rozhodčím a trenérům, cestovné a doprava na soutěže, jednorázové sportovní akce a soustředění, startovné, ubytování spojené s účastí na sportovní akci nebo soustředění, zvyšování a prohlubování trenérské a cvičitelské kvalifikace, povinné platby centrálním svazům – nikoliv pokuty, zdravotnické potřeby nebo zdravotnické vybavení, náklady na specializované lékařské vyšetření sportovním lékařem, je-li to vyžadováno sportovním svazem pro konkrétní výkonnostní úroveň, náklady na reprezentaci a pohoštění nebo pojištění majetku a odpovědnosti. Z příspěvku nelze hradit mzdy funkcionářů spolku (předseda, místopředseda), platy hráčů, splátky úvěrů vč. úroků, leasing vč. akontace, celní, právní, soudní a bankovní poplatky, provize nebo dary.

Příspěvek může být poskytnut až do výše 80 % nákladů projektu.

Program III. Správa majetku města

Cílem programu je poskytnout příspěvek sportovním organizacím se sídlem v Rýmařově (včetně místních částí), které pečují o majetek ve vlastnictví města Rýmařova na základě smlouvy o pronájmu nebo o výpůjčce. 

Uznatelnými jsou v tomto případě náklady na energie, vodné + stočné, teplo, plyn, náklady na zajištění provozu a běžné údržby nemovitostí nebo souvisejícího majetku (stroje, přístroje apod.), mzdové náklady související se zajištěním provozu a běžné údržby nemovitostí nebo souvisejícího majetku. Z dotace není možno investiční výdaje nebo zálohové platby, které nebudou zúčtovány do konce kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta.

Příspěvek může být poskytnut až do výše 90 % nákladů projektu.

Program IV. Pořádání významných sportovních akcí

Příspěvek je určen na podporu významných jednorázových či opakovaných sportovních akcí konaných na území města Rýmařova (včetně místních částí).

Dotaci lze použít na nájemné sportovišť a zařízení sportovišť, pokud žadatel není vlastníkem těchto sportovišť a jejich zařízení, nákup nebo nájem vybavení (pokud toto vybavení je pro pořádání akce nezbytné nebo s ní přímo souvisí), energie, vodné + stočné, teplo, plyn, odměny rozhodčím, ceny, zdravotnické potřeby nebo zdravotnické vybavení a náklady na reprezentaci a pohoštění. Neuznatelnými náklady jsou přímé mzdy, pokuty, penále a jiné sankce poplatky.

Žadatel musí prokázat financování své činnosti i z jiných zdrojů, příspěvek může být poskytnut do výše 80 % celkových nákladů.

Program V. Ocenění úspěchu na sportovní akci

Příspěvek získá jednotlivec nebo družstvo na základě výsledků minulého kalendářního roku a plánu roku následujícího – jde o umístění na mistrovství České republiky, mistrovství Evropy a mistrovství světa (maximálně za 2 umístění jednoho závodníka nebo družstva v předchozí sezóně). Příspěvek může činit pro jednotlivce až 10 tis. Kč, pro družstvo až 20 tis. Kč.

Tento příspěvek má charakter daru a jeho použití se nevykazuje.

Přesné znění pravidel a formuláře žádostí pro všechny programy naleznete na úřední desce města nebo ve formulářích odboru školství a kultury. V případě nejasností se můžete obracet na odbor školství a kultury (Leona Pleská, tel.: 554 254 161, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Ing. Jana Staníková, tel.: 554 254 163, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště