teplomer web

Programy podpory zájmových aktivit v Rýmařově na rok 2023

Od 1. listopadu bude možné podávat žádosti o dotace z Programů podpory zájmových aktivit, které schválilo Zastupitelstvo města Rýmařova na svém zasedání v úterý 20. září 2022.

Veřejně prospěšné programy slouží k podpoře veřejně prospěšných činností subjektů, které ve svých stanovách mají jako jednu z hlavních činností provozování kulturních a zájmových aktivit občanů a organizaci kulturních a společenských akcí. Organizace, které žádají o příspěvek rovněž v rámci Zásad podpory tělovýchovy a sportu ve městě Rýmařov, nemají na podporu v rámci těchto programů nárok. Finanční příspěvek v rámci Programu podpory zájmových aktivit v Rýmařově je neinvestiční.

Celkový objem finančních prostředků určený na programy podpory zájmových aktivit je schválen ve výši 550 tis. Kč.

Program I. - Celoroční činnost

Cílem programu je podpora pravidelných celoročních kulturních, společenských a zájmových aktivit, zejména mládeže (do 18 let) a seniorů (od 65 let). Příspěvek může být využit na úhradu nájemného prostor, energie, vodného, stočného, nebo na nákup materiálního vybavení organizace, pokud je toto vybavení pro oblast činnosti žadatele nezbytné a přímo s ní souvisí. Dále je možno příspěvek použít na zajištění provozu a údržby nemovitostí nebo jiného majetku, který žadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce – tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva apod.). Z příspěvku nelze hradit občerstvení při schůzích nebo jiné pohoštění, mzdové náklady (s výjimkou odměn vedoucím oddílů), dary třetím osobám, hovorné za telefony, odměny organizátorům, zájezdy a prázdninové a rekreační pobyty.

Příspěvek je poskytován výhradně organizacím se sídlem v Rýmařově (včetně místních částí) a může být poskytnut až do výše 90 % nákladů projektu.

Program II. - Kulturní nebo zájmová akce

Cílem programu je podpora jednorázových nebo celoročních soutěží, závodů a turnajů, kulturních, společenských nebo zájmových akcí (koncerty, výstavy, divadelní představení, festival, zájmová soutěž a podobně). Příspěvek může být použit na úhradu nájemného prostor, energie, vodného, stočného, na nájemné za místo realizace, náklady na výkon rozhodčího včetně cestovného, náklady spojené s propagací, materiál k zajištění konkrétní akce, ceny do soutěží a obdobné náklady. Nelze proplácet občerstvení nebo pohoštění, mzdové náklady nebo dary třetím osobám (s výjimkou cen do soutěží), hovorné za telefony a odměny pořadatelům.

Příspěvek může být poskytnut i fyzické osobě, přednostně je poskytován na akce pořádané na území města Rýmařova (včetně místních částí) a organizacím se sídlem v Rýmařově. Příspěvek může být poskytnut až do výše 80 % nákladů projektu.

Program III. - Talent, reprezentace

Cílem programu je podpora přípravy reprezentantů města, zvláště soutěžících žákovské, dorostenecké a juniorské kategorie, a jejich účasti na významné mezinárodní soutěži nebo soutěži regionálního či celostátního významu, případně podpora účasti na významné mezinárodní akci, zejména v rámci kontaktů s partnerskými a spřátelenými městy, nebo kulturní nebo společenské akci celostátního významu. Z příspěvku lze hradit vybavení, startovné, cestovné, náklady na dopravu a ubytování při soustředěních, soutěžích a závodech. Z příspěvku nelze proplácet občerstvení nebo dary třetím osobám (s výjimkou darů hostiteli při zahraniční cestě, pokud jde o cestu v zájmu reprezentace města), zájezdy, prázdninové a rekreační pobyty, které nemají charakter tréninkových táborů. Příspěvek je poskytován konkrétním osobám s trvalým pobytem v Rýmařově (včetně místních částí) a organizacím se sídlem v Rýmařově.

Příspěvek může být poskytnut až do výše 80 % nákladů projektu.

Program IV. - Ocenění úspěchu na soutěži

Příspěvek získá jednotlivec, tým nebo klub na základě výsledků minulého kalendářního roku a plánu roku následujícího – jde o umístění na mistrovství České republiky, mistrovství Evropy a mistrovství světa (maximálně za 2 umístění jednoho závodníka, týmu nebo klubu v předchozí sezóně). Příspěvek může činit pro jednotlivce maximálně 10 tis. Kč, pro tým nebo klub maximálně 20 tis. Kč.

Příspěvek se poskytuje pouze za předpokladu, že ve své kategorii jednotlivec, tým nebo klub soutěžili v konkurenci minimálně dvou dalších jednotlivců nebo týmů. V tomto případě má příspěvek charakter daru a jeho použití se nevykazuje.

Přesné znění pravidel a formuláře žádostí pro všechny programy naleznete na úřední desce města nebo ve formulářích odboru školství a kultury. V případě nejasností se můžete obracet na odbor školství a kultury (Leona Pleská, tel.: 554 254 161, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Ing. Jana Staníková, tel.: 554 254 163, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště