teplomer web

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Online kamera

Online teploměr

Aktuální teplota: 25.1 °C

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná ve čtvrtek 23. června 2022 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.


MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

které se koná ve čtvrtek 23. června 2022 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 23.06.2022
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 4. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací za rok 2021
 5. Závěrečný účet za rok 2021
 6. Schválení účetní závěrky města za rok 2021
 7. Zpráva o hospodaření města ke dni 31.05.2022, výhled hospodaření města k 31.12.2022 – rozpočtová opatření č. III.
 8. Akční plán města Rýmařov na rok 2022 - úprava č. V., Akční plán města Rýmařov na rok 2023 – úprava č. II.
 9. Aktuální stav společnosti VaK Bruntál a.s.
 10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Rýmařov za 1. pololetí roku 2022
 11. Informace o přijatých doporučeních finančního výboru v první polovině roku 2022
 12. Stanovení počtu členů zastupitelstva ve volebním období 2022 – 2026
 13. Majetkové záležitosti
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 2594/1, o výměře cca 65 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemku části pozemku parc. č. 1083/1, o výměře cca 200 m2, v k.ú. Stránské
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 167 – ostatní plocha / neplodná půda, o výměře 79 m2, v k.ú. Edrovice
  • záměr prodeje části pozemku parc. č.  92 – lesní pozemek, o výměře 15 936 m2, v k.ú. Jamartice
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 2119 – zahrada, o výměře 1 012 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej pozemku parc. č. 2297 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej pozemku parc. č. 2540 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej pozemku parc. č. 1689 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 19 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej pozemků parc. č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, o výměře 122 m2, parc. č. 121/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 185 m2 a parc. č. 121/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, vše v k.ú. Janušov
  • prodej části pozemku parc. č. 1097, o výměře cca 80 m2, pozemku parc. č. 142/3, o výměře 44 m2 a části pozemku parc. č. 142/1, o výměře cca 400 m2, vše v k.ú. Stránské
  • prodej pozemku parc. č. 205 – zahrada, ZPF, o výměře 276 m2 a parc. č. 207 – trvalý travní porost, ZPF, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova
  • návrh na zrušení platnosti usnesení
  • žádost o změnu darovací smlouvy k části pozemku parc. č. 1523 v k.ú. Rýmařov
  • žádost Státního pozemkového úřadu o vzdání se předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
 14. Záměr prodeje pozemku parc. č. 3381/3, k. ú. Rýmařov
 15. Návrh směny pozemků města za pozemky ve vlastnictví Jana Hořáka, Opavská 1086/65, Rýmařov – NOVÉ PROJEDNÁNÍ
 16. Darování budov ZUŠ
 17. Převod bytů
 18. Převod práv k prodeji bytové jednotky č. 824/7 v domě Julia Sedláka č.p. 824, 825, 826, Rýmařov
 19. Zpráva o stavu dluhů k 31.05.2022
 20. Souhlas s výsadbou stromů z dotačního titulu NPŽP „Sázíme budoucnost“ na pozemku města Rýmařov
 21. Žádost příspěvkové organizace Městské muzeum Rýmařov o navýšení neinvestičního příspěvku
 22. Žádost Střediska volného času Rýmařov, okres Bruntál o půjčku na předfinancování projektu
 23. Náplň práce komisí pro volební období 2022 – 2026
 24. Problematika konání akcí typu technoparty
 25. Různé
 26. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 27. Připomínky a náměty občanů
 28. Usnesení a závěr

 

Ing. Luděk Šimko, v.r.
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště