... Úvodní strana
Město prodává nalezená kola

znak mestaMěsto Rýmařov nabízí k prodej jízdní kola z evidence ztrát a nálezů. V případě zájmu zašlete písemnou nabídku nejpozději do 11.7.2018 do 11.00 hodin na podatelnu Města Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, v zalepené obálce na níž bude adresa žadatele a výrazné označení „ Nabídka – kolo (název kola)  – NEOTVÍRAT“ (například  „Nabídka – kolo ROMA – NEOTVÍRAT“).

 Nabídka musí obsahovat základní údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště) označení kola (dle názvů uvedených u fotografie) a nabízenou cenu (minimální ceny jsou uvedeny u fotografii jednotlivých jízdních kol.). V případě více zájemců bude rozhodující výše nabízené ceny, v případě shody nabízené ceny bude rozhodující okamžik podání žádosti. Nabídková cena bude muset být uhrazena nejpozději při převzetí jízdního kola.

Bližší informace podá Zdenka Panochová, referent finančního odboru, tel. 554 254 155

Nabídka kol ke stažení zde.