... Úvodní strana
Dotazníkové šetření spokojenosti občanů s úřadem

znak mestaMěsto Rýmařov realizuje projekt  "Rýmařov - Efektivní otevřený úřad II", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002845, podpořený z Operačního programu Zaměstnanost. Jednou z aktivit projektu je zjišťování spokojenosti občanů se službami poskytovanými městským úřadem, proto bylo na konci dubna realizováno šetření prostřednictvím osobních rozhovorů zaměstnanců realizační firmy s návštěvníky úřadu.

Navazující aktivitou je dotazníkové šetření prostřednictvím internetového dotazníku, který všichni občané mohou vyplnit zde a přispět tak ke zkvalitnění služeb Městského úřadu Rýmařov. Dotazník je přístupný od dnešního dne až do 8. července 2018.

Logo programu