... Úvodní strana
Pozvánka na jednání zastupitelstva města PDF Tisk Email
Čtvrtek, 12 Duben 2018 07:46

znak mestaZastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek  26. dubna 2018 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.

 

  

M Ě S T O   R Ý M A Ř O V

P O Z V Á N K A

N A   V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í   Z A S T U P I T E L S T V A   M Ě S T A

které se koná ve čtvrtek 26. dubna 2018 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program (podrobně bude zveřejněn zde nejpozději 23. dubna 2018):

  1. Závěrečný účet města za rok 2017 (včetně hospodaření příspěvkových organizací)
  2. Zpráva o hospodaření Městské služby Rýmařov, s.r.o., Teplo Rýmařov, s.r.o., Spojené lesy, s.r.o. a p.o. Byterm za rok 2017
  3. Projednání situace ve VaKu, a.s. Bruntál
  4. Věcný rámec akcí (integrovaný dokument) na období 2014-2018
  5. Majetkové záležitosti
  6. Různé