... Úvodní strana
Chovatelská přehlídka trofejí a myslivecký sněm v SVČ

TT myslivciNa druhý dubnový víkend připravil Okresní myslivecký spolek Bruntál z pověření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a městských úřadů Bruntál, Krnov a Rýmařov chovatelskou přehlídku trofejí zvěře ulovené v myslivecké sezóně 2017/2018 v honitbách okresu Bruntál.

Přehlídka trofejí proběhne pod záštitou starosty města Rýmařova ve Středisku volného času Rýmařov na Okružní ulici a bude zahájena v sobotu 14. dubna 2018 v 09:00 hodin. Slavnostní zahájení proběhne v 10:00 za přítomnosti oficiálních hostů a doprovodu mysliveckých trubačů z Rabštejna. V sobotu bude výstava otevřena až do 17:00, v neděli 15. dubna 2018 pak jen dopoledne, od 09:00 do 12:00. Pro všechny hosty je zajištěna po oba dny myslivecká kuchyně.
V neděli 15. dubna 2018 pak v sále SVČ proběhne okresní myslivecký sněm, který bude mít na programu zprávu o činnosti Myslivecké rady OMS Bruntál za rok 2017, zprávu dozorčí rady, výsledek hospodaření Okresního mysliveckého sdružení Bruntál za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018.
Srdečně zveme všechny myslivce i nemysliveckou veřejnost na tuto významnou společensko-odbornou akci, která se v našem městě pořádá opět po roce.

OMS Bruntál ve spolupráci s MěÚ Rýmařov, Bruntál, Krnov

Paroh 1 Paroh 3 Paroh 6