... Úvodní strana
Byterm žádá o spolupráci při odečtech vodoměrů

znak mestaByterm, p. o., žádá nájemníky a vlastníky bytů ve správě Bytermu o spolupráci při odečtech stavů vodoměrů.

V bytech bez dálkové dodávky tepla nebo teplé vody, kde je měřena pouze spotřeba studené vody, provádí odečet vodoměrů domovní důvěrník nebo pověřená osoba. Vyzýváme nájemníky, resp. vlastníky bytů v domech, kde nejsou důvěrníci ustanoveni, aby stav svých podružných vodoměrů studené vody oznámili písemně poštou, vhozením do sběrného boxu umístěného na Bytermu nebo e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 23. ledna 2018.
Všechny byty ve vlastnictví města Rýmařova napojené na centrální nebo blokové kotelny jsou již osazeny radiovými měřiči tepla a teplé a studené vody – v těchto případech není nutná žádná součinnost nájemníků a odečet probíhá dálkově.
Společenství vlastníků jednotek ve správě Bytermu, která provedla výměnu měřičů tepla za radiové, ale nikoliv výměnu vodoměrů na studenou vodu, musí i nadále tyto vodoměry odečítat. Zápis stavu vodoměru probíhá dle dosavadních zvyklostí ve společenství vlastníků jednotek. Děkujeme za pochopení.

Ing. Lenka Vavřičková, Byterm, p. o.